Antalet sjukskrivningar ökar och utvecklingen väntas hålla i sig. Med förslaget om att låta arbetsgivarna bekosta en del av sjukersättningen, vill regeringen sätta press på arbetsgivarna att ta ett större ansvar för rehabilitering och förebyggande arbete för att minska sjukskrivningarna. Enligt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) är det främst kommuner och landsting som är måltavla för förslaget. Där är sjukfrånvaron störst och många kvinnor är långtidssjukskrivna.

– Det finns en helt annan syn på vad som är acceptabel sjukfrånvaro inom äldreomsorgen än vad som är det på andra ställen på arbetsmarknaden. Det här handlar om att peka på ett problem som blivit nästan strukturell, säger Annika Strandhäll till Dagens Nyheter.

Regeringens förslag har nu skickats på remiss. Samtidigt öppnar regeringen för att fack och arbetsgivare ska få möjlighet att komma med en lösning som kan minska sjukskrivningarna. Om parterna presenterar en sådan lösning senast i augusti är regeringen beredd att låta bli att lagstifta, skriver Dagens Nyheter.