Parkeringsvakter är en utsatt yrkesgrupp och på senare år har det rapporterats om flera fall av hot och våld i landet. 

Nu har de nio parkeringsvakterna vid det kommunala parkeringsbolaget Dukaten fått skyddsvästar. Mikael Wallin, verksamhetschef, säger till Kommunalarbetaren att skälet till det inte är de tre–fyra incidenter per år som inträffat i Linköping de senaste åren, men säger samtidigt att det inte är okej med några incidenter alls.

– Skälet är att vi ser över allting, det här är en del som kommer ingå i vår uniform, det är lika naturligt att ha den som att ha gps-sändare och larm. Dagens moderna västar är så pass lätta att bära så det ställer inte till något problem och då vill vi ligga i framkant.

Orsaken måste ju ändå vara att personalen kan utsättas för våld?

– Det är därför vi har larm och gps. Men det är inte riktigt därför vi har valt skyddsväst utan det är en komplettering och vi vill omöjliggöra incidenter så gott vi kan. Därför har vi även utbildning i kommunikation och konflikthantering. Det är det primära och skyddsväst är det sekundära.

Agnetha Didriksson, regionalt fackligt ombud (RFO) på Kommunal i Linköping, har haft kontakt med arbetsgivaren och medlemmarna på Dukaten.

– Medlemmarna upplever ingen hotbild utan det är förebyggande ifall det ska hända något. De upplever det inte negativt.

– Min tanke från ett arbetsmiljöperspektiv är att om det finns en sådan hotbild att man tar till västar så borde det vara dubbelbemanning. Men då sa en av medlemmarna att han ser det här i förebyggande syfte och han trivs med att jobba ensam.

Agnetha Didriksson har ändå vänt sig till Kommunals avdelning Öst för att höra hur Kommunal ställer sig till skyddsvästar.

Markus Pettersson, kommunikatör på avdelning Öst, säger:

– Det har inte använts någon annanstans vad jag vet. Vi tycker varken bu eller bä i nuläget. Det vi kan se är att det kan bli varmt på sommaren. 

– Det ska vara förebyggande men man kan ju undra vad det ska förebygga för de har ju larm och utbildning i hur de ska hantera en hotfull situation.