Startjobb, ingångsjobb, introduktionsanställning. Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har i år alla släppt förslag på olika typer av låglönejobb för nyanlända. Centerpartiet och Liberalerna har sagt att om arbetsmarknadens parter inte kommer överens om något liknande i den avtalsrörelse som nu pågår, kommer de föreslå lagstiftning. Moderaterna har dock tydligt sagt nej till att lagstifta om sänkta löner, så att det skulle gå igenom i riksdagen är inte troligt.

Men även från arbetsgivarhåll har det propagerats för ”enkla jobb” till lägre löner för nyanlända. Exemplen har främst rört servicejobb, som att packa kassar i mataffären eller tvätta bilar.

LO har protesterat kraftigt och menar att det riskerar att pressa ner lägstalönerna på den vanliga arbetsmarknaden.

Men arbetsgivarorganisationen SKL har inga planer på att lägga fram några förslag om lägre löner för nyanlända i sina avtalsförhandlingar med Kommunal.

– Politiska partier får driva sina frågor men det är inget som präglar vårt arbete i SKL. Vi har inget annat intresse än att vi har bra villkor på arbetsmarknaden. Vi har inga förslag som innebär att vi pratar om sänkta löner, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Hon säger att kommunerna och landstingen har två stora utmaningar: ökningen av antalet personer som behöver välfärden, och att det behöver anställas ett stort antal människor.

– Då jobbar vi mycket med att det ska vara attraktiva jobb och att vi ska ha bra samarbete med våra parter. Sen kan ju inte jag gå in i vad det handlar om för nivåer.

I SKL:s inriktningsdokument för avtalsrörelsen, står det att det kan behövas fler ”enkla jobb” i välfärden framöver. Men enligt Heléne Fritzon är det inte samma sak som låglönejobb.  

– Det är olyckligt att man använder samma begrepp. Vi menar ingenting annat än att vi behöver anställa fler personer i vår verksamhet på servicetjänster där man inte har så höga ingångskrav. För oss finns det absolut ingen koppling till någon låglönediskussion, säger Heléne Fritzon.

Men det finns redan olika typer av anställningsformer som ger lägre lön. En av de är yrkesintroduktionsanställning, YA-jobb. I migrationsöverenskommelsen som slöts mellan regeringen och de borgerliga partierna i höstas, ingår att YA-jobb också ska omfatta nyanlända. Det håller SKL och Kommunal på att diskutera just nu.

– Man skulle kunna tänka sig det, för där har du kombinationen av arbete och kvalitetssäkrad utbildning. Det är viktigt att man kommer in i arbete parallellt med att man utbildar sig i arbetet. Särskilt nu när man kommer behöva så mycket folk som ska jobba inom vård och omsorg, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

Lönen för en yrkesintroduktionsanställning är cirka 13 000 kronor i månaden.

Låglöneutspel

Kristdemokraterna
Introduktionsanställning. Ingångslön på 75 procent av lägsta lön/ingångslön enligt kollektivavtal. Inga krav på kollektivavtal eller kontakt med Arbetsförmedlingen. 25 procent av arbetstiden är utbildning som arbetsgivaren ansvarar för. Den anställde omfattas av LAS. Kan vara i max fem år. Kommer finnas möjlighet att kombinera med nystartsjobb. Ska inte omfatta yrken som kräver eftergymnasial utbildning eller där lägsta lönen överstiger 22 000 kronor. Arbetsgivaren ska inte kunna ha fler introduktionsanställda än vanliga anställda.

Liberalerna
Startjobb. För personer upp till 23 år samt nyanlända från det att de får sitt första uppehållstillstånd och i fem år framåt. Månadslön mellan 14 000 och 16 000 kronor. Inga arbetsgivaravgifter och kollektivavtalade försäkringar ska behöva betalas in. Inte krav på kollektivavtal. Lägre skatt för de med startjobb. Vill se lagstiftning om arbetsmarknadens parter inte kommer överens i årets avtalsrörelse.
Föreslår också att sjukvårdsbiträden återinförs, som ett sätt att få bland annat nyanlända i arbete. De skulle då ägna sig mer åt sådant som att städa, servera mat och tvätta kläder. Kommunal menar att det är ett sätt att dumpa lönerna.

Centerpartiet
Ingångsjobb för nyanlända. Ska göra det möjligt att anställa till ”betydligt lägre” ingångslöner än i dag. Om fack och arbetsgivare kommer överens kan Centerpartiet tänka sig att de med ingångsjobb får lägre inkomstskatt och att det blir lägre arbetsgivaravgifter. Om parterna inte kommer överens vill Centerpartiet lagstifta om ingångsjobb.