Vad är mediepedagogik? 

– Det är så mycket mer än att bara ta in teknik i förskolan. Tekniken är inte huvudsaken, utan pedagogiken och lärprocessen som den används till. Genom de tekniska verktygen kan barn och vuxna tillsammans vara i olika kreativa processer. Här i Piteå har vi till exempel arbetat mycket med att skapa film i förskolan. När barnen sedan börjar skolan vet de redan hur de ska berätta en historia med rörlig bild. Och då har vi kommit en bra bit på vägen mot att kunna utrycka sig även i skrift. 

 

LÄS OCKSÅ: Teknik öppnar en ny värld i förskolan

 

Varför är mediepedagogik ett viktigt verktyg i förskolan, tycker du? 

– Man kan säga att det är att introducera demokrati och yttrandefrihet redan från tidig ålder. I  dag växer barnen upp i en digital tidsålder och redan när de kommer till förskolan har de kompetens inom media, de allra flesta har till exempel varit i kontakt med smarta telefoner. Hela skolans tankesätt förändras i  dag, det handlar mer och mer om att lära barnen att söka kunskap och att samarbeta med varandra. De ska också kunna förhålla sig källkritiskt till all information vi kan ta del av i  dag. Det tankesättet kan vi börja introducera redan i förskolan. 

Vad har du för råd till föräldrar som vill arbeta mediepedagogiskt med sina barn? 

– Ta kontakt med förskolan och se vilka verktyg de använder. Det finns en mängd appar som jag skulle kunna tipsa om för lek och lärande. Men det bästa är att se hur förskolan arbetar och sen bygga på och utveckla den kunskapen hemma.