Fler brutala terrordåd skakar världen, långt innan vi hunnit bearbeta sorgen och ilskan från de tidigare attentaten. Lahore, Bryssel, Bagdad, listan kan göras mycket längre. Många söker efter ett svar på hur vi ska möta terrorismen, hur ska vi som nation förhindra att människor skadar andra i sin övertygelses namn? Där har polis och rättsväsende den främsta rollen, men vi kan alla bidra. Vi, som fackförbund, har en möjlighet att visa framfötterna och bidra till att stärka och bevara den svenska demokratin.

Den som tar till våld har övertygats om att det är det bästa eller enda sättet att uppnå sina mål. Oavsett ideologisk bakgrund till terrorismen så har de våldet gemensamt. De vill sätta skräck i oss, de vill få oss att tappa tron på demokratin och samtalet. Det är självaste definitionen av terror, att med rädsla få igenom det man själv tror på. Där i ligger möjligheten för oss att bidra, genom att visa på en annan väg än våldet och diktaturen.

Den svenska modellen bygger på förhandling och diskussion. Arbetare får möjlighet att påverka sina villkor genom att organisera sig fackligt och driva sin sak. Det finns utrymme för konflikt och kamp mot arbetsgivare, men aldrig med våld och aldrig odemokratiskt. Fackförbunden visar att det går att påverka sin omgivning till det bättre, så länge vi samarbetar med varandra.

När hatfyllda ideologier lurar in människor i terrorismens käftar måste vi kliva fram och erbjuda alternativet. Fackförbunden måste bli bättre på att fånga upp människor och kanalisera deras missnöje in i något produktivt. Kampen för bättre villkor för de som bär upp välfärden kan attrahera ännu fler än det redan gör idag.

Vi är en del av samhället vi verkar i. Ideella organisationer och frivilliga bidrar till att motverka radikalisering genom insatser och samtal. Fackförbunden är inga öar fria från det som händer där utanför, utan vi måste också dra vårt strå till stacken. Som det tydliga exempel vi är, på hur fredlig kamp har möjlighet att påverka samhället, har vi nästan en skyldighet att agera.

Terroristerna har allt att vinna på att människor känner sig uppgivna och otrygga. Vår verksamhet bygger på raka motsatsen, vi vill skapa trygghet och gemenskap. Vi vill bygga vägar framåt för vanligt folk att kunna påverka och förbättra sina villkor. Det är inte bara vi i Kommunal utan alla fackförbund som borde göra en insats nu, visa hur demokratin och inte våldet är det som ska befria oss.

 

Margareta Bohman,
ordförande Kommunal Stockholms län