– Hela omhändertagandet kan äventyras av säkerheten bakom ratten. Under juni, juli, augusti inträffar mest olyckor i trafiken så ambulanserna kommer rycka ut på väldigt mycket trafikolyckor i sommar, säger Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet

Han har gått igenom 36 platsannonser inför sommaren där sjukhusen söker 119 ambulanssjukvårdare och 109 ambulanssjuksköterskor. Den första gruppen organiseras av Kommunal.

– När jag tittar på annonserna blir jag väldigt bekymrad. Och jag tror att många erfarna som jobbar i branschen också är bekymrade över att man inte satsar på detta. Det är ett vågspel, säger Jörgen Lundälv.

Det han syftar på är att det ser olika ut vad man kräver för erfarenhet av att köra ambulans. I 29 annonser framgår inte om den sökande ska ha någon tidigare körvana. Endast två annonser skriver ut att det krävs tidigare erfarenhet av utryckningsförarverksamhet. I åtta annonser står att arbetsgivaren kommer att ha körtest för de sökande.

– Jag skulle vilja att man kräver körvana. För allas säkerhet borde man se till att det fanns ett nationellt krav. Och att man får en riktig förarutbildning, det man får i utbildningen räcker inte.

Jörgen Lundälv kritiserar också att det förekommer att ambulanspersonal jobbar dygnslånga pass.

– Mitt förslag är att ta bort dygnspassen och låter dem jobba max åtta timmar för det sliter oerhört mycket på personalen. Man vet att trötthet är lika stor riskfaktor som alkohol i trafiken. Då måste man anställa fler för det är inte okej att spara på ambulanssjukvård.

Kommunal håller med om att det borde finnas nationella krav på körvana, en form av yrkesbevis.

– Vi tycker att det borde finnas gemensamt både i räddningstjänst och ambulans att ha kunskap i att köra i utryckning. När det gäller ambulansen anser vi att det ska ingå i ambulanssjukvårdarutbildningen, säger Kommunals ombudsman Annelie Medling.

– Det borde inte vara så att man med ett nytaget körkort sätter sig och kör i utryckningstrafik.

Huruvida dygnspass bör tillåtas eller inte har Kommunal ingen generell ståndpunkt om.

– Förläggs arbetstiden i dygnspass och det är ett problem för våra medlemmar så driver vi frågan lokalt tillsammans med våra skyddsombud.