I natt går löneavtalen ut för omkring 1,2 miljoner anställda. Bland annat för Kommunals medlemmar inom kyrkan och de allmännyttiga bolagen i KFS.

Industrins parter är in i det sista samlade för att diskutera ett slutbud som fack och arbetsgivare har fått.

Inom andra områden har fackförbund som inte accepterar märket redan varslat om strejk.

För Kommunal är det lugnare. Förbundet har redan förklarat att de vill ha löneökningar i nivå med märket, utom för undersköterskor som ska ha mer.

Men Kommunals motparter vill inte diskutera några lönekrav innan märket är klart.

– Vi har träffat våra motparter men då diskuterat andra frågor som rör arbetstider, arbetsmiljö, visstid och annat. Längst fram har vi nog kommit när det gäller avtalen för kyrkan och KFS. Där hoppas jag att vi ska bli klara så snart det finns ett märke, säger Lenita Granlund.

Inom kyrkan kräver Kommunal bland annat snabbare väg till trygg anställning och fria arbetskläder.

Kraven för KFS-anställda inom konsult och service gäller bland annat garanterad löneökning för alla oavsett anställningsform, höjda lägstalöner och snabbare väg till trygg anställning.

Arbetsgivarna går inte med på höjda lägstalöner eller att alla anställda ska vara garanterade en löneökning.

Förhandlingar har även inletts med de privata arbetsgivarna i den gröna sektorn, SLA.

Avtalskraven har lämnats över till Visita, arbetsgivarorganisationen som täcker köken på privata vårdinrättningar och skolor.

– Totalt har vi 70 olika avtal som vi ska förhandla om. Vi har nu lämnat över kraven i 40 avtalsområden. En del av dessa avtal löper ut i april, maj och juni. Den största delen av avtalen löper ut i höst.

Avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting löper ut sista april.

– Där har vi mest diskuterat kravet på rätt till heltid och hur det kan formuleras i ett centralt avtal. Det handlar bland annat om när kravet ska vara genomfört i alla kommuner och hur kommunernas handlingsplan ska se ut så att rätt till heltid inte går ut över arbetsmiljö, arbetstider och bemanning.

Lenita Granlund vill inte gå in på några konkreta detaljer utan hänvisar till att förhandlingarna fortfarande pågår.

Övriga krav från Kommunal förutom löner gäller bland annat att visstiden ska begränsas så att alla får en fast anställning efter två år som visstidare inom en femårsperiod. I dag är gränsen vid tre år.

SKL och Kommunal har planerat att vara klara med ett nytt avtal den 17 april. Dit är det cirka två och en halv vecka.

– Ambitionen är att vi ska vara klara då. Men vi är inte inne i något intensivt skede eftersom det inte finns något märke när det gäller lönernas storlek, säger hon.

Att avtalsrörelsen inom andra områden nu skärps med risk för konflikt är inget som påverkar Kommunal.

– Vi har fokus på vår egen avtalsrörelse och de krav vi har för att våra medlemmar ska få högre löner och bättre arbetsvillkor, säger Lenita Granlund.