– Vi har lovat att ta emot nyanlända i olika former av arbetspraktik. Dels börjar det bli brist på personal i vården och dels vill vi göra en insats i integrationsarbetet, säger Förenade Cares personalchef Robert Wikgren.

Han säger att praktikplatserna kan gälla personer som redan är utbildade läkare, sjuksköterskor och motsvarigheter till undersköterska men även personer utan erfarenheter av vårdjobb.

Det finns inget löfte om att få anställning hos er efter praktiken?

– Något löfte får man inte men däremot är det många som kommer in både hos oss Förenade Care och i vård och omsorg via praktik, sedan får man vikariat och sedan kanske man läser till undersköterska och blir kvar.

Praktiken går genom Arbetsförmedlingen så ni betalar inte lön till de här personerna?

– Nej, det gör vi inte, och tanken är inte att de ska ersätta befintlig personal utan de ska vara utöver.

Överenskommelsen med Arbetsförmedlingen är en del i regeringens initiativ Sverige tillsammans, som går ut på att bidra till nyanländas etablering. Hundraklubben innebär att en arbetsgivare säger ja till 100 platser för nyanlända inom tre år. 

Annika Pegelow är biträdande marknadschef på Arbetsförmedlingen Skåne. Även hon säger att de nyanlända inte ska vara i stället för ordinarie personal men hoppas att praktikplatserna ska leda till riktiga jobb.

– Vi hoppas absolut att det leder till anställningar, jag utgår från att det leder till anställning om allting fungerar. Sedan kan en praktikplats vara otroligt värdefull ändå. Man kommer in i en gemenskap och man lär sig språket bättre om man är ute i verkligheten.

Hur säkerställer ni att företagen inte bara är ute efter gratis arbetskraft?

– Man tittar på den lokala arbetsplatsen och hur förutsättningarna ser ut, om det finns handledare. Dialogen blir viktig, hur tänker man kring framtiden, finns ett framtida behov, det är frågor man får ställa. Dialog och uppföljning blir jätteviktig.

Förenade Care är det första vårdföretaget som ingår överenskommelsen med Arbetsförmedlingen. Sedan tidigare finns avtal med bland andra Peab, Riksbyggen och Ica.