LÄS OCKSÅ: Många bryter mot lag om arbetskläder

 


(gul=ja, röd=nej, grå=vet ej/inget svar)

 

LÄS OCKSÅ: Nya kläder på gång i Mark

 

LÄS OCKSÅ: Här får de ta med smutsen hem

 

KOLLA DIN KOMMUN! Arbetskläder i hemtjänsten

 

KOLLA DIN KOMMUN! Arbetskläder på LSS-boenden