Det var i mars 2013 som den föräldralediga ridinstruktören blev uppringd av sin stallchef. Hon fick veta att en stalltjänst skulle bort och fick samtidigt frågan om hon skulle skaffa fler barn. Ridinstruktören svarade ja.
Kompetens skulle avgöra vilka av de tre ridinstruktörerna som skulle få jobba kvar. De två övriga hade fått redogöra för sina meriter själva, medan den föräldralediga kvinnan inte hade blivit tillfrågad. Men Uppsala kommun kom fram till att just hon skulle förflyttas.

Enligt Kommunal var kommunens redogörelse för kvinnans meriter bristfällig och felaktig. Kommunen framhåller kompetens om unghästar vilket kvinnan i fråga har stor erfarenhet av och utbildning om. Kvinnan förflyttades i stället till kommunens bemanningspool inom skola/förskola som hon saknar utbildning för.

Genom förflyttningen har kommunen missgynnat kvinnan och missgynnandet har samband med föräldraledigheten, enligt Kommunal. Kommunal stämmer därför Uppsala kommun i Arbetsdomstolen och begär skadestånd på sammanlagt 360 000 kronor, för brott mot kollektivavtalet och föräldraledighetslagen.