Vad beror skitsnack på jobbet på?

– Det är nog många olika orsak­er. Det kan vara att arbetet är dåligt organiserat och att folk känner sig orättvist behandlade. Man kanske känner att man har felaktiga scheman, eller så är man orolig inför neddragningar.

Hur menar du att neddragningar kan påverka?

– Det kan lätt uppstå en orolighet och många kan undra ”Vem ska behöva gå? Vad ska hända? Får vi ingen ny ersättare? Kan vi inte ta in vikarier?” När folk känner sig osäkra kan det börja uppstå skitsnack om att ”han eller hon gör inte ett bra jobb” och sådär.

Vad gör skitsnack med en arbetsplats?

– Det blir inget kul att gå till jobbet. Man kan känna att det blir olustigt och tråkigt.

Finns det någon form av bra skitsnack?

– Skitsnack kan ju vara ett sätt att få i gång en diskussion. Först kanske man bara vill få ut sin ilska. Om man har ett dåligt organiserat jobb och kanske snackar skit om chefen, så kanske man med tiden ser vad problemet egentligen är. Det är nästan värre att knyta näven i fickan och att alla går hem och får ont i magen.

5 tips på hur du stoppar skitsnacket

1. Ta tag i grundproblemet
Om det är något som inte funkar är det bättre att ta tag i det. Om man bara snackar skit händer inte så mycket.

2. Var rak
Berätta vad det är som händer, och fokusera mer på fakta än känslor.

3. Kolla källan
Sprid inte vidare sådant som du inte vet stämmer. Skapa inget drev mot någon person. Kolla upp vad som stämmer.

4. Ta upp det med chefen
Vågar du inte själv kan du be en facklig representant, till exempel ett skydds­ombud, att göra det.

5. Skapa inget drev
Skilj på händelser och person.