I Umeå har arbetsgivarens införande av en heltidsorganisation lett till protester eftersom det skett till priset av en försämrad arbetsmiljö enligt anställda och fackliga representanter. Av det nya anställningsavtalet, som riktar sig till alla oavsett tidigare tjänstgöringsgrad, framgår dessutom att den som inte skriver på under loppet av fem dagar kan sägas upp på grund av arbetsbrist.

– Ingen på min avdelning kommer att skriva på kontraktet trots hotet om uppsägning. Vi anser helt enkelt att det nya kontraktet innebär alldeles för stora försämringar för oss, säger undersköterskan och skyddsombudet Anna-Lena Wilhelmsson.

Försämringarna handlar bland annat om scheman som löper över fyra istället för sex veckor. Att schemalagt arbete varannan helg blir norm, att krav på att kunna jobba dygnets alla timmar införs liksom ett centralt schemastöd som ger mindre inflytande över det egna schemat. Enligt Alejandro Caviedes, sektionsordförande för Kommunal i Umeå, har sektionen gjort vad man kunnat förhandlingsvägen.

– Jag vill betona att vi är för rätten till heltid men det måste införas på ett sätt som inte försämrar arbetsmiljön. Eftersom arbetsgivaren inte lyckats med det kanske vi måste pausa kravet på heltid tills tjänstemännen arbetat fram en modell som verkligen fungerar, säger han.  

För att få till en ny modell för heltidsorganisationen fortsätter sektionen driva frågan genom att bilda opinion.  De har träffat personalutskottet, framfört synpunkter till lokalpolitikerna och figurerat i de lokala medierna. Än så länge har de inte fått det gehör som de önskar. Alejandro Caviedes uppmanar kommunens anställda att ställa krav och själva prata med berörda chefer och tjänstemän. Den 4 april anordnas också en manifestation för att sätta fokus på detta. Från arbetsgivarens sida har det än så länge inte kommit några reaktioner på protesterna berättar Alejandro Caviedes men tillägger.

– Hotet om uppsägning har ännu inte lett till några varsel trots att flera vägrat skriva på det nya kontraktet. Det är ändå ett gott tecken.

Lars Pikkuniemi, personalkonsult på Umeå kommun tonar ner kritiken.

– Vad vi kan se är missnöjet bra mycket mindre än vad det framstått som. Enligt vår bedömning kommer också majoriteten av våra anställda att skriva på avtalet. Vi uppfattar allas rätt till heltid som en solidaritetsfråga. Ska man få till en organisation som bygger på en princip om heltid kräver det en del förändringar. Kontentan är att vi kommer fortsätta som tänkt vilket vi  också har brett politiskt stöd för, säger han.