Pengarna till projekten kommer från KFO/LO-fonden och syftet är trygghetsskapande åtgärder och kompetensutveckling för personliga assistenter, barnskötare och personer som jobbar inom hushållsnära tjänster på KFO:s avtalsområde. Kommunal har tillsammans med arbetsgivarparten KFO diskuterat vilka behov som finns i de tre branscherna.

– Ofta när man går på kompetensutveckling så kanske det handlar om lungsjuka eller autism men det kanske inte är det jag jobbar med. Då glömmer man bort den nya kunskap­en. Så vi har tittat på vad det är som behövs för att stärka personen i sitt arbete, säger Kommunals ombudsman Anna Bexell som jobbar med projektet.

Ett projekt är i gång i Jönköping med arbetsgivaren Kooperativet Olja inom personlig assistans. Kurserna hålls av Lernia inom tre områden: fördjupade kunskaper inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), barns utveckling och omvårdnad med medicinteknisk utrustning. Kooperativets vd Ulrika Karlborg är nöjd.

–Vi har gjort kravspecen till Lernia så det är verkligen skräddarsytt ut­ifrån våra behov.

Av företagets 900 anställda har ett 60-tal gått någon av dessa kurser. Anna Seitl går utbildningen om LSS. Hon har haft tio lektioner om 40 timmar och har kvar två uppföljningsträffar. All utbildning har varit på betald tid. Hon säger att hennes arbetsgiv­are Kooperativet Olja är bra på att prioritera utbildningar. Bland annat får man en grundutbildning i flera delar när man blir anställd.

I kursen om LSS har assistenterna fått fallbeskrivningar och diskuterat hur de skulle agerat. 

– Man har snuddat vid mycket i sitt jobb men man kanske inte har vetat att det står i lagen. Det är ju brukarens liv, det är grunden till allting. I mitt arbetslag pratar vi redan mycket om det, säger Anna Seitl.

Kommer du kunna använda ny kunskap i ditt arbete?

– Ja, självklart, men man kanske inte kan ta ut en specifik del, men det är en berikande helhet. Man höjer statusen på yrket i och med utbildningarna. Att vara personlig assistent handlar mycket om att läsa mellan raderna, man gör mycket per automatik. Det är bra att fundera över sådant.