Frågan gäller arbetsmiljön i förarhytterna, som vintertid blir väldigt kalla och sommartid väldigt varma. Pia Paulusson, enhetschef för teknikenheten på Göteborgs Spårvägar, menar att de har haft fokus på frågan under en längre period. Ett test med att isolera golv och väggar samt installera varmluftfläkt är också planerat.

– Vi har gjort ett antal tillfälliga åtgärder tidigare. Bland annat har vi monterat extra kylaggregat och värmefläktar. Det gjorde vi redan 2009 när problemen detekterades, säger Pia Paulusson, enhetschef för teknikenheten på Göteborgs Spårvägar.