Undersköterskan Christina Zedell, före detta riksdagsledamot för Socialdemokraterna, och tidigare ombudsman på Kommunal är aktuell igen. Får hon tillräckligt med stöd kan hon tänka sig en post i förbundsledningen, enligt KA:s källor.  Ett annat namn som figurerar i diskussionen om en post i förbundsledningen, men inte som ordförande är skötaren Majlene Ahlgren, från Kommunal Mitt, i dag ledamot i Kommunals förbundsstyrelse. Även hon har meddelat att hon ställer upp om det finns stöd för henne.

Det finns dock avdelningar som kommer att diskutera att eventuellt kräva hela förbundsstyrelsens avgång, efter de skandaler som avslöjades i januari.

– Alla medlemmar jag träffar anser att hela förbundsstyrelsen ska avgå, säger en facklig företrädare i avdelning Bergslagen.

Lisa Bengtsson, ombudsman på Kommunals förbundskontor, skriver offentligt på sin Facebooksida att hon kandiderar till förbundsledningen. Till KA säger hon att hon fått frågan från kongressombud i olika delar av landet, om hon kan tänka sig att sitta i förbundsledningen.

Kan du tänka dig att bli ordförande?

– Det har jag inte tagit ställning till. Jag har inte fått den frågan. Det jag tagit ställning till är Kommunals framtida ledning. 

LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin som ny Kommunal-ordförande tycks ha visst stöd hos flera av de kongressombud och andra fackliga företrädare som  Kommunalarbetaren talat med, men alla betonar att det är deras egna personliga åsikter.

– Han är precis vad Kommunal behöver, säger en källa till Kommunalarbetaren.

Siw-Britt Karlsson är ombud från Tobias Baudins hemavdelning Norrbotten och tycker att han vore ett bra alternativ – men ännu har hon inte bestämt sig.

– Jag tycker att han gjort ett bra arbete både som Kommunals företrädare och för LO. Han är för mig en väldigt intressant och stark kandidat till ordförandeskapet, men jag kan inte i dag svara på om jag kommer förorda honom. Vi som ska vara kongressombud från Norrbotten har ännu inte haft någon sittning så jag vill avvakta det, säger Siw-Britt Karlsson.

Ett annat ombud i Norrbotten säger att de ännu inte har diskuterat om de stödjer Tobias Baudin eller inte.

Att han är man kan ligga Tobias Baudin i fatet. Det finns sådana stämningar i flera avdelningar. Avdelning Vänerväst kan komma att föreslå sin tidigare avdelningsordförande Tina Dahlström, till ordförandeposten, ifall man kommer fram till att det måste vara en kvinna.

Frans Persic, ombud från avdelning Vänerväst, har inte bestämt sig än för vem han vill ska bli ordförande och säger att det inte har kommit fram så många namn än. Men han tycker att det är bra att Tobias Baudin har gått ut öppet och sagt att han kandiderar.

– Jag tycker det vore bra om fler kunde göra det, att det kom ut fler namn, så att vi har fler att välja på och det blir lite snurr på det, säger han.

Frans Persic tycker att kompetensen hos den nya ordföranden är viktigare än om det är en man eller kvinna. Samtidigt lutar han åt att det vore bättre med en kvinna.

– Rent spontant känns det som att en kvinna är mer lockande, i och med att 80 procent av förbundets medlemmar är kvinnor. Men det viktigaste är att det är någon som har kompetensen att leda förbundet framåt.

Ungefär samma inställning har ett annat ombud från avdelning Mitt.

– Egentligen borde det vara en kvinna men i det här läget måste man titta på att det blir rätt person, någon som vi kan lita på, säger kongressombudet till Kommunalarbetaren.

Ett ombud från avdelning Sydväst säger att även Per Holmströms och Lenita Granlunds namn nämnts i diskussionerna, om ordförandeposten.

I en Aftonbladetartikel nämndes att Marita Mähler, ordförande i avdelning Mellersta Norrland, är ett namn som också diskuterats. Hon avvisar bestämt att det skulle vara aktuellt.

– Jag har fått frågan lokalt från enskilda medlemmar. Men jag skulle inte ens överväga att ta det uppdraget. Jag är för gammal, säger hon.

Det är vid Kommunals kongress som inleds den 31 maj, som valet av ny ordförande, förbundsledning och förbundsstyrelse sker. Nomineringar ska ha inkommit till valberedningen senast den 8 april.