Totalt fick 188 av landets 290 kommuner beviljat statsbidrag för nattisverksamhet 2016. Förra året var motsvarande siffra 180. 35 procent av kommunerna sökte alltså inte det särskilda statsbidraget i år.

Att statsbidraget höjts till 80 miljoner kronor från tidigare 55,5 miljoner kronor verkar alltså inte ha fått så stor effekt på kommunerna. 

– Det är ett stimulansbidrag för att få kommuner att starta upp verksamheten men eftersom det inte är en lagstadgad skyldighet att erbjuda barnomsorg på obekväm tid ansöker inte heller alla kommuner om bidraget, säger Anna Sjöberg, ansvarig tjänsteman på Skolverket.

Regeringens mål med höjningen av stadsbidraget är att fler kommuner frivilligt ska erbjuda barnomsorg på obekväm tid. Annars kan en lagstiftning bli aktuell enligt utbildningsminister Gustav Fridolin.