Vid Kommunals kongress i maj kommer det avgöras vem som blir förbundets nya ordförande efter att Annelie Nordström meddelat sin avgång. Tobias Baudin har tidigare gått ut försiktigt och sagt att om det finns ett brett stöd för honom kan han tänka sig att ställa upp. Nu har han valt att kandidera till rollen. 

– Jag har fått många förfrågningar från olika delar i landet. Nu är det upp till kongressombuden och medlemmarna att bestämma vem de tycker är mest lämpade för att ta Kommunal framåt, säger han.

Tobias Baudin är vice ordförande för LO och har en bakgrund inom Kommunal då han tidigare suttit som ordförande för Kommunal Norrbotten och varit förste vice ordförande i förbundet. Han har även varit socialdemokratisk politiker i Luleå. Tidigare jobbade han som maskinist och reparatör i Luleå kommun.

En del av det som framkommer i Kommunalskandalen är sådant som förekom när du var på Kommunal. Var det något du reagerade på då?

– Jag tror att man måste dela upp skandalen i olika delar. En del handlar om rena felaktigheter som inte får förekomma och som är helt förkastligt. Sedan finns det sådant som man såklart kan ifrågasätta. Ska ett fackförbund driva en krogverksamhet i Stockholms innerstad? Frågan är om det verkligen är rätt prioritet för ett fackförbund. Jag förutsätter att nuvarande ledning jobbar med det, och oavsett vem som blir ny ordförande kommer inte det jobbet att vara klart. Det kommer krävas mycket jobb även efter kongressen.

Om Tobias Baudin blir ordförande säger han att fokus kommer att ligga på att återupprätta förtroendet för Kommunal och att se till att få tillbaka de som lämnat förbundet för att kunna bli en starkare facklig organisation och kunna kämpa för att medlemmarna ska få den lön och de villkor som de förtjänar.

– Det är ett utav Sveriges allra viktigaste fackliga uppdrag. Den här rollen kanske är det viktigaste för att göra något rejält mot den ojämställdhet som vi upplever i Sverige i dag. Eftersom vi har en majoritet kvinnor inom välfärdsjobben, så det är ett väldigt viktigt uppdrag för jämställdheten, säger han.