I kölvattnet av att många ensamkommande flyktingbarn har kommit till Sverige, har ett stort antal nya HVB-hem öppnat. Den senaste tiden har säkerheten på HVB-hemmen uppmärksammats, efter att flera våldsdåd inträffat, några med dödlig utgång.  

Nyligen kom Socialstyrelsen med förslag till nya föreskrifter för HVB-hem. Där skärps kravet på utbildning hos personalen, ställs krav på att det ska finnas säkerhetsrutiner och att bemanningen ska anpassas till behoven som finns och säkerställa en trygg och säker vård.

Margareta Johanson är ombudsman på Kommunal och säger att de nya föreskrifterna är ett steg i rätt riktning. 

– Det som vi framfört är vikten av att de som arbetar där får utbildning i hur man bemöter hot och våld. Dessutom kräver vi att man inte ska jobba ensam på nätterna, säger Margareta Johansson.

I Socialstyrelsens förslag till hårdare föreskrifter finns inga skrivningar om ensamarbete och inte heller specificerat vad som är en tillräckligt hög bemanning. Margareta Johansson säger att Kommunal gärna sett hårdare skrivningar, men att det samtidigt är farligt att låsa fast sig.

– Vissa boenden kanske behöver vara tre eller fyra på natten, då är det inte bra om man skrivit att det ska vara dubbelbemanning, säger hon.

Arbetsmiljöverket följer sedan i höstas situationen på landets HVB-hem och har kontakt med Inspektionen för vård och omsorg, som är tillsynsmyndighet. Förra året märktes en liten ökning av anmälningar till Arbetsmiljöverket som rörde HVB-hem. Men det finns än så länge inga planer på att göra en riktad tillsyn av HVB-hemmen. 

– Vi följer frågan och tittar på det utifrån att eventuellt kunna göra en insats. Vi tittar alltid på om vi kan behöva göra omprioriteringar, men det finns inget sådant beslut nu. Vi jobbar hårt med att prioritera utifrån de resurser vi har och att vara på de arbetsplatser där riskerna är som störst, och då måste vi alltid ta ställning till var våra resurser gör störst nytta, säger Håkan Olsson, tillsynschef på Arbetsmiljöverket.

Om ensamarbete säger han att det ställer stora krav på arbetsgivaren att ha ordentliga säkerhetsrutiner på plats.

– Det ställer betydligt högre krav i form av att göra riskbedömningar och vidta åtgärder så att jobbet är så säkert som det bara går. Den frågan kan man definitivt inte att ta lätt på. Det står också i arbetsmiljölagen, att ensamarbete särskilt ska beaktas, säger Håkan Olsson.

Är din bild att det görs på HVB-hemmen?

Det varierar nog mycket, oavsett om vi pratar om HVB-hem eller andra typer av verksamheter.