Efter den uteblivna LO-samordningen förhandlar flera förbund, däribland Kommunal, nu själva. Fackförbundet Kommunal har hela tiden hävdat att de har stöd av bland annat IF Metall när det gäller exempelvis det påslag om 400 kronor extra för undersköterskor som förbundet har krävt. Kommunal har också låtit optimistisk när det gäller möjligheterna att få igenom detta.

I en intervju med KA säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund att lägstalönerna bör höjas. Hon menar att heltid och löneökningar är de viktigaste frågorna i avtalsrörelsen. När sju personer i Kommunals avtalsdelegation fick berätta vilka frågor de tycker är viktigast framgick också att rätten till heltid och löneökningar är viktiga för dem.

Samtidigt har frågan om lägstalönerna seglat upp som en het potatis. Diskussionen om lägstalönerna är viktig för att man ska kunna hålla en slags botten i avtalen. En samsyn när det gäller lägstalönerna är också en hjälp till att man inte ska kunna lönesätta hur som helst.

Många är också de som har velat ge sig in i debatten kring att lägstalönerna bör sänkas. Hit hör exempelvis KD:s partiledare Ebba Busch Thor, som tycker att lägstalönerna bör sänkas och att politiker borde ge sig in och reglera lönerna om parterna på arbetsmarknaden inte kan komma överens.

Detta kan tyckas märkligt då den framgångsrika svenska modellen bygger på att parterna själva kommer överens utan inblandning av politiker. Den faktiska lägstalönen i kommuner och landsting låg dessutom 2014 på 13  552 kronor för kvinnor när man tagit hänsyn till hur mycket tid man arbetar. Detta enligt LO:s jämställdhetsbarometer för 2016.

Nu återstår att se vad som händer under mars, en månad som på många sätt blir avgörande för årets avtalsrörelse. För välfärden och välfärdsarbetarna är det viktigt att Kommunal får igenom sina krav. Med en åldrande befolkning och brist på undersköterskor är vårt land i stort behov av att fler vill arbeta inom vård och omsorg. Schysta villkor, rätt till heltid och löner att leva på är viktiga krav för att lyckas med detta.

Illustration: Magnus Bard