För att spara in pengar på övertid föreslog Region Gävleborg tidigare i år att ambulansen ska gå över till så kallad jourtid på nätterna. Det innebär att personalen får en lägre ersättning när de har jour och att de går över i aktiv tjänstgöring och får övertid först om ett larm går. Både Kommunal och Vårdförbundet har protesterat, men nu står det klart att arbetsgivaren inför jourtid ändå.

– Jourtid är att gå tillbaka till 80-talet, vi tycker inte att det är en riktig metod. Du är på arbetet en längre tid och tar bort en del av ersättningen, säger Tord Andersson, ordförande för Kommunals sektion i Region Gävleborg.

Grundorsaken till att det är så mycket övertid är enligt Kommunal att arbetsgivaren under många års tid fasat ut ambulanssjukvårdarna till förmån för ambulanssjuksköterskor. Problemet är att det har varit svårt att rekrytera och därför är brist på personal. 

– Om man tillsätter de tjänsterna så blir det mindre övertid. Vårt motdrag har varit att vi tycker att arbetsgivaren ska sluta att ta bort våra grupper, för då skulle vi inte ha så här mycket övertid, säger Tord Andersson.

Redan under förhandlingarna om förslaget började personal inom ambulansen i Gävleborg säga upp sig. Nu skriver SVT Gävleborg att siffran är uppe i hela 23 personer. Vad Tord Andersson vet är det en av deras medlemmar som har sagt upp sig.

– Våra medlemmar är jätteförbannade och besvikna. Men Vårdförbundets medlemmar är lite mer rörliga och attraktiva. Det var så länge sedan man anställde ambulanssjukvårdare, så jag tror att många biter i det sura äpplet och tänker att de inte har någon annanstans att ta vägen, säger han.

Tord Andersson ställer sig frågande till hur arbetsgivaren ska få ihop bemanningen när så många har sagt upp sig, särskilt till sommaren.

– Jag förstår inte hur de ska göra, det är obegripligt. Det enda man har sagt är att man ska hyra in ambulanssjuksköterskor, men det är ju inte säkert att det är så lätt att få tag på.

KA har sökt arbetsgivaren utan resultat. Till SVT Gävleborg säger regionens divisionschef Helena Björkman att införandet av jourtid är det alternativ som finns för att spara så mycket pengar som behövs och att det är en rimlig åtgärd. I ett pressmeddelande kommenterar hon massuppsägningen med att de ser allvarligt på att förlora medarbetare.

– Det har varit starka reaktioner kring jourfrågan så vi var medvetna om att risken för uppsägningar fanns, vilket vi är skyldiga att ha en beredskap för, säger Helena Björkman till SVT Gävleborg.