Minst 70 procent av lönen. Det var prognosen för de nya pensionerna när det gamla förmånsbestämda pensionssystemet skrotades till förmån för det premiebestämda. För att få ut så mycket pension i ett samhälle som präglas av en åldrande befolkning måste allt fler arbeta till 67 års ålder. Bland LO:s yrkesgrupper är den genomsnittliga pensionsålder inte 67 utan 63,8 år. Det visar LO:s pensionsutredning som släpptes i dag.

Även de som arbetar till 65 får inte ut mer än 60 procent av lönen i pension. Ett exempel i rapporten är en kommunalarbetande kvinna som arbetat heltid i 45 år utan några avbrott. Trots det får hon en pension som är så låg att hon har rätt till bostadstillägg. Detta måste förändras konstaterar rapporten – men hur?

Att skjuta upp pensionen några år lyfts ofta fram som en universallösning på för låga pensioner bland politiker. LO håller med men hissar samtidigt en varningens flagg. Bland många av deras yrkesgrupper sätter förslitningsskador och brister i arbetsmiljön käppar i hjulet för ett förlängt arbetsliv.

Att komma till rätta med framförallt kvinnors dåliga arbetsmiljö är därför ett måste på lång sikt. För att lösa de mer akuta problemen med för låga pensioner måste villkoren för sjukersättningen förbättras och rätten till sjukersättning förlängas till 67 år. På så vis skulle också de som tvingas sluta sitt arbete i förtid på grund av hälsoskäl kunna skjuta på uttaget av ålderspensionen till 67 års ålder. Om dessa åtgärder inte är tillräckliga kan också pensionsavgiften behöva höjas konstaterar författarna till rapporten. Om detta sker ska de ökade intäkter gå till den allmänna pensionen och inte till avtalspensionen som bara kommer de med trygga anställningar och kollektivavtal till del.