Förenklat kan man säga att arbetssjuka är den grupp som slitits ut eller skadats av arbetsmiljön på jobbet, fysiskt eller psykiskt. Villkoren i fackets och arbetsgivarnas försäkring hos Afa säger (med få undantag) att om du inte får en arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan, så kan du inte få pengar från Afa heller. Allt färre har fått sin arbetssjukdom godkänd av Försäkringskassan. Det har gjort den fackliga försäkringen billigare för arbetsgivarna.

Det finns förslag som skulle betyda att facket och arbetsgivarna såg till att fler arbetssjuka fick mer hjälp. Men enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson säger Svenskt Näringsliv hellre upp försäkringen än går med på såna förändringar. Och i så fall måste LO:s medlemsförbund tycka att det är värt att gå i konflikt.

 

LÄS OCKSÅ: Arbetssjuka lämnas utan skydd

 

Svenskt Näringsliv håller inte med om bilden. Hans Gidhagen, förhandlare och försäkringsexpert, tycker att om LO varit angelägna borde de ha kallat till förhandling.

– LO har inte har gett uttryck för att vilja genomföra någon betydande förändring i försäkringen sedan 2013, säger han.

Då gjordes förändringar i olycksfallsdelen. Samtidigt plockades försäkringarna, på förslag av Svenskt Näringsliv, åt sidan och skildes från de övriga avtalsförhandlingarna.

Något kritiker säger försvagar fackets chanser att genomföra förbättringar avsevärt. Varför gick LO med på detta?

– Det var väldigt många som irriterade sig på att förhandlingar om försäkringarna låste och blockerade själva avtalsförhandlingarna. Både bland förbund och arbetsgivare, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO.

Förstår du kritiken mot beslutet?

– Ja, den kan jag förstå. Men styrelsen valde det ändå. Det var ingen stor diskussion.

På Svenskt Näringsliv förklarar Hans Gidhagen att förslaget hade sin grund i att man ville ”slippa känna sig pressad att träffa uppgörelser om försäkringar när man inte hade utrett effekterna”.

– Det var ju lätt att blockera uppgörelser, eller tvinga fram uppgörelser om försäkringen, för att få igenom ett avtal på ett branschområde.

 

LÄS OCKSÅ: ”Min livskvalitet har blivit skit”

 

Det som också hände 2013, var att LO träffade en uppgörelse om en helt ny försäkring; en utfyllnad i den statliga föräldraförsäkringen. Medlemmar som är barnlediga kan ansöka om extra ersättning. Och till den nya försäkringen har arbetsgivarna hittills inte behövt betala in någon premie, för den betalas med pengar ur Afa Sjukförsäkring.

Pengar som var tänkta för sjuka, har alltså gått till föräldralediga.

Sverige har redan en väldigt bra föräldraförsäkring. Varför satsade ni inte på de arbetssjuka?

– Man kan ju alltid lägga fram det så, men vi bytte ju inte det ena mot det andra, säger Torbjörn Johansson.

– Vi hade flera krav och vi hade inte rangordnat dem. Men arbetsgivarna var mer benägna att gå med på föräldraförsäkringen.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal hänvisar till politiken

 

I övrigt understryker LO att man försöker påverka politikerna att förbättra den statliga försäkringen, för då skulle de egna villkoren automatiskt kunna bli bättre. Något som ännu inte lyckats.

– Svenskt Näringsliv har ju haft politiken i ryggen under åtta borgerliga år. Man får inte glömma det, säger Torbjörn Johansson.

Men är inte det väldigt lojt, att bara hänvisa till politiken? Ni har ju ett utrymme att göra saker själva. Ni har massor med pengar i ett försäkringsbolag.

– För att få igenom stora förbättringar med Svenskt Näringsliv måste vi vara beredda att säga upp försäkringen. Ska vi på allvar göra någonting åt det här så måste vi vara villiga att ta den risken. Och vi, tillsammans med förbunden, har inte kommit till det beslutet ännu.

Den här gruppen av utslitna, som är besvikna, som säger ”jag trodde att jag var försäkrad, och så är jag inte det. Min kropp är trasig, mitt liv är förstört.” Vad kan facket göra för dem?

– Vi måste hitta ett system där folk inte ramlar mellan stolarna. Och det måste man jobba långsiktigt för. Och det kommer vi att göra politiskt, och vi kommer att jobba för ett system där vi kommer åt de här frågorna. Vi måste få en majoritet av fackförbunden att tycka att det är värt att gå i konflikt, för arbetsgivarna säger nej tills de ser att vi är beredda att slåss för detta, säger Torbjörn Johansson.

På Svenskt Näringsliv säger Catharina Bäck, också förhandlare och försäkringsexpertatt statliga regelförändringar ”får genomslag” i den avtalade försäkringen.

Men när staten har klivit tillbaka och tar mindre ansvar för arbetssjuka, borde inte facken och arbetsgivarna ta ett större ansvar, eftersom det är på jobbet man skadat sig?

– Vi tar ett stort ansvar genom försäkringen. Dessutom finansierar vi den allmänna försäkringen genom arbetsgivaravgiften.

40 miljarder har betalats tillbaka från Afa till arbetsgivarna. Samtidigt är premierna historisk låga och Afas penningreserv bara växer. Borde det inte finnas utrymme för reformer för de arbetssjuka?

– Vi har betalat in för höga premier och de har justerats. Afa är ett väldigt välskött och välkonsoliderat bolag. Det bygger på inbetalda premier och på att man väldigt framgångsrikt har kunnat kapitalförvalta premierna.  Det behövs mycket pengar i systemet.