Kommunals skyddsombud lade i februari ett skyddsstopp hemma hos en brukare i Avesta. Anledningen var att brukarens lägenhet var besökt av kackerlackor, vilket upplevdes som psykiskt påfrestande av personalen.

Men att jobba bland kackerlackor ansågs av Arbetsmiljöverket inte som allvarligt nog för att stoppa arbetet eftersom det inte ”utgör någon omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarnas liv eller hälsa.” De hävde därför skyddsstoppet.

– Kackerlackor angriper inte människor och bär inte heller på någon smitta, så utifrån arbetsmiljölagstiftningen fanns det inget stöd för att stoppa arbetet. Däremot kan vi förstå att det kan upplevas som väldigt obehagligt, säger Anki Langer-Silfverin, Arbetsmiljöverkets handläggare i ärendet.

Men enligt Håkan Kjellberg på Anticimex utgör kackerlackor en potentiell hälsorisk och bör inte accepteras i varken stor eller liten mängd.

– Kackerlackor rör sig bland avlopp och bär på mikroorganismer och salmonellabakterier som kan vara farliga för människor. Man blir inte sjuk av att bara gå förbi dem, men bakterier som sprids till exempel till en smörgås kan göra dig magsjuk. De är också starkt allergiframkallande, säger han.

När Anki Langer-Silfverin får höra att Anticimex säger att kackerlackor visst bär på smitta, säger hon att hon inte kände till det.

– Det har jag aldrig hört talas om måste jag säga. Det är någonting som får stå för Anticimex i dagsläget. Men jag är tacksam för att du berättar det. Vi har en enhet i Stockholm som jobbar mot mikrobiologiska smittorisker så jag ska kolla med dem vad de säger, säger hon.

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning kommer att kräva av den privata fastighetsägaren att brukarens lägenhet saneras. I väntan på beslut har hemtjänstpersonalen fått extra utrustning. Bland annat ett förkläde med långa ärmar och tossor att använda på fötterna. De har även blivit tillsagda att inte ställa väskor på golvet, att tvätta och sprita händerna och att även sprita sina skor i trapphuset när de lämnar lägenheten. Kommunals skyddsombud Anne Axelsson säger att det är jobbigt för personalen som fortsätter att uppleva obehag i väntan på beslut om sanering, men att de försöker planera så att de med värst obehagskänslor ska slippa gå dit. Av ungefär 15 anställda är det runt fem stycken som kan tänka sig att gå dit.

– Vi försöker planera så att de som kan tänka sig att jobba där får göra det medan de som blir paniskt rädda slipper, säger Anne Axelsson.