68 procent av arbetsgivarna och 80 procent av arbetstagarna känner någon på sin arbetsplats eller i sin bekantskapskrets som har blivit sjuk av stress i arbetet. Över hälften uppger även att de känner någon som ligger i riskzonen att bli sjuk av jobbrelaterad stress. Det visar en ny undersökning genomförd av Arbetsmiljöverket, där cirka 1000 arbetsgivare och 2000 arbetstagare tillfrågats.

– Det är oacceptabelt att människor blir sjuka av de här orsakerna, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Undersökningen gjordes med anledning av Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjar gälla 31 mars. Enligt dessa ska arbetsgivaren bland annat ta ansvar för att arbetstagaren inte får en ohälsosam arbetsbelastning och att arbetstiderna läggs på ett sätt som inte leder till ohälsa.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter

För första gången kommer nu samlade föreskrifter om vilket ansvar arbetsgivaren har för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Dessa träder i kraft den 31 mars och innehåller bland annat att arbetsgivaren har ansvar för:

• Att arbetstagaren inte får en ohälsosam arbetsbelastning. Resurserna ska anpassas efter kraven i arbetet.
• Att arbetstiderna läggs på ett sätt som inte leder till ohälsa, till exempel delade turer, skiftarbete och nattarbete.
• Att kartlägga att kränkande särbehandling inte accepteras.