I slutet av januari blev en ung kvinna som arbetade på ett HVB-hem i Mölndal dödad på sin arbetsplats. Sedan dess har oroligheter och våldsamheter skett på flera HVB-hem runt om i landet. I början av mars hotades en anställd på ett HVB-boende i Umeå med kniv. Knappt en vecka senare utbröt ett större slagsmål på ett HVB-boende i Falkenberg. 

Nu skärper Socialstyrelsen riktlinjerna för HVB-hemmen för att öka säkerheten för personalen och de boende. Bland annat skärps kraven på förebyggande arbete mot hot och våld på arbetsplatserna. Det ska även finnas en handlingsplan för hur personalen ska agera i en hotfull situation. Rekommendationerna utökas också för vilken utbildning personalen på HVB-hemmen bör ha.

Till skillnad från tidigare så rekommenderar Socialstyrelsen nu att personalen bör ha en tvåårig eftergymnasial utbildning med inriktning mot socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap. Det är dock i dagsläget inget bindande krav, utan just en rekommendation.