Som KA skrev i går, den 8 mars, vill Frösunda minska sysselsättningsgraderna, i vissa fall ner till 60 procent, på de gruppboenden företaget tagit över driften av sen i februari.

Men på mötet igår kunde Frösunda inte svara på hur mycket man vill dra ner tjänsterna med, enligt Yvonne Persson.

Kändes det tillfredsställande?

– Det är klart att det inte gjorde men vi hade inget annat val än att godkänna informationen, säger Yvonne Persson.

När det gäller personalbemanning har kommunen ingen möjlighet att ställa krav, är beskedet från tjänstemännen på förvaltningen.

Kommunen ska nu anställa en controller, med uppgift att, hålla koll på att kvalitetskraven efterlevs.

Vad händer om det visar sig att kvalitetskraven inte uppfylls?

– Vi får ju diskutera med företaget först och främst men i slutändan kan det ju bli så att kontraktet i så fall bryts om inte kvaliteten efterlevs, säger Yvonne Persson.

Förhandlingarna mellan Frösunda och Kommunal strandade i förra veckan.

Enligt informationen som nämnden fick i går ska de nya sysselsättningsgraderna börja gälla från och med den 4 april. Frösunda meddelade också att man förlänger jourtiden från fyra till sju timmar.

11 stycken har sagt upp sig sen Frösunda tog över verksamheten från den tidigare entreprenören, Nytida, enligt företagets information.

En anställd på ett av gruppboendena i Borås, som vill vara anonym uppger att sammantaget handlar det om nerdragningar av sysselsättningsgraderna med 60-70 procent.

– Det är en nedskärning utan dess like, säger den anställde till Kommunalarbetaren.

På frågor om hur företaget tänkt sig täcka upp för eventuella luckor fick politikerna till svar att man kan lösa det om behov uppstår.

Gunbritt Johansson (V), andre vice ordförande i nämnden, uppfattade det som att det kan bli fler timanställda.

– Det var min tolkning av det hela, säger hon.

Frösunda har som princip att bara svara på frågor kring detta via e-post.

”När vi bemannar utgår vi från anbudet och LSS-lagstiftningen”, skrev bland annat, Frösundas kvalitetschef Christine Rosencrantz i ett mejlsvar till KA i går.

Kommunal har gjort en så kallad 6:6a-anmälan och har begärt en risk- och konsekvensanalys, samt en åtgärdsplan från arbetsgivaren. Svar ska komma på fredag i denna vecka. Om Kommunal inte är nöjda med svaret kan ärendet gå vidare till Arbetsmiljöverket.