När det blev maktskifte i Stockholm i september 2014 lovade den nya rödgrönrosa majoriteten att det skulle bli stora förändringar inom hemtjänsten. En hemtjänstutredning tillsattes, som bland annat skulle utreda om LOV, Lagen om valfrihetssystem, skulle vara kvar eller om man skulle gå över till lagen om offentlig upphandling, LOU.

På onsdagen presenterade äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) resultatet vid en pressträff. LOV blir kvar, trots att Vänsterpartiet är emot lagen som innebär etableringsfrihet för företagen.

– Det beror främst på tidsaspekten. Om vi går över till LOU-upphandling kommer det innebära långa överklagningsprocesser och vi beräknar att de nya avtalen skulle vara igång först i oktober 2018. Jag skulle inte kunna se mig själv i spegeln om jag visste att jag suttit och väntat i fyra år på en utredning i stället för att förbättra villkoren, säger Clara Lindblom.

Men hon säger att om de inte når önskad effekt, är hon beredd att ompröva beslutet att behålla LOV.

Förbättringarna i villkoren handlar bland annat om att det införs hårdare krav på hemtjänstföretagen.

– Syftet är att höja kvaliteten och få bort oseriösa aktörer. I dag har vi ett stort antal aktörer, vissa av dem håller undermålig kvalitet. De äldre som väljer en utförare ska känna sig trygga med att den man väljer har högsta möjliga kvalitet och bra arbetsvillkor, säger Clara Lindblom.

I dag finns runt 130 privata utförare i Stockholms hemtjänst, många saknar kollektivavtal och har dåliga arbetsvillkor. De hårdare kraven innebär bland annat att det ska finnas kollektivavtalsliknande villkor, personalkontinuitet och att arbetsgivaren bekostar arbetskläder.

Äldreförvaltningen jobbar redan i dag med att kontrollera företagen. Förra året hävde man avtalen med sju företag. Men ibland kommer de oseriösa aktörerna tillbaka i nya företag, och då har det inte gått att säga nej. Men nu införs referenstagning, där även staden själv kan vara referens. Då försvinner möjligheten för företag att komma tillbaka under ny flagg, enligt utredningen.

– Det blir en stor skillnad mot i dag. Vi får möjlighet att stänga ute aktörer som vi inte haft möjlighet att stänga ute tidigare, för att kraven har varit för slappa, säger Clara Lindblom.

Nu ska nya förfrågningsunderlag utarbetas, och eftersom det handlar om stora förändringar kommer alla avtal sägas upp och företagen få söka igen. Då hoppas Clara Lindblom att många oseriösa faller ifrån.

Ni har ju redan i dag krav som inte uppfylls. Hur ska ni lyckas att komma åt problemen genom att ställa mer krav om ni inte lyckas i dag?

– Återigen vill jag lyfta fram kravet på referenstagning som innebär att man måste ansöka igen. Då kommer vi kunna stänga ute aktörer som vi inte har varit nöjda med. Vi kommer höja kraven tills vi får det antal och den typen av aktörer vi är nöjda med, och får man ner antalet så kommer vi också förbättra möjlighet att följa upp kvaliteten.

Det kommer även att införas ramtid. Det innebär att det inte specificeras på detaljnivå hur lång tid en viss insats ska ta. 

– Den äldre och kontaktpersonen lägger upp insatserna i en genomförandeplan. Det innebär att man har större möjlighet att påverka när insatserna görs under dagen och att personalen får använda sitt yrkeskunnande, säger Clara Lindblom, som jämför med det omtalade arbetssättet i Skönsmon i Sundsvall.

Det kommer att införas i tre stadsdelar under 2016 – Bromma, Hässelby-Vällingby och Kungsholmen – för att sedan rullas ut i hela staden under 2017.

Sedan tidigare är det känt att GPS-funktionen i tidsregistreringssystemet Paragå avskaffas, eftersom det inte är träffsäkert. Man kommer i stället att gå över till en annan teknik för att hemtjänstpersonalen ska kunna logga sina besök hos de äldre. När den kan vara på plats är än så länge oklart.