Kommissionens förslag till nytt utstationeringsdirektiv får både ris och ros av Torbjörn Johansson.

– Det som läckte ut i förra veckan var en katastrof. Förslaget som nu har presenterats är betydligt bättre när det gäller rätten till likabehandling.

Men Torbjörn Johansson saknar en mening i förslaget.

– Det borde stå att ”Lönebildning är uteslutande en nationell angelägenhet.” Jag kommer från Byggnads och har inte glömt Laval-domen. Och jag vill inte bli lurad en gång till. Det är för mycket av otydlighet i texten om hur mycket EU i slutändan kan blanda sig i lönebildningen, säger han.

Torbjörn Johansson vill att förslaget ska ha ett klarare och tydligare språk.

– EU är experter på kryptiska formuleringar som kan tolkas olika.

Han är även kritisk till förslaget om en tidsgräns för utstationerade företag. Den innebär att företag som ofta byter ut sin personal kan fortsätta att vara utstationerade hur länge som helst. Det drabbar personalen som inte fullt ut får samma rättigheter som personal i svenska företag.

– Den tidsgränsen vill vi inte ha, säger han.