AFA har sammanställt statistik från sin så kallade skadedatabas. Och den baseras på långvariga sjukfall som ersätts från AFA försäkring.

Kvinnors sjukskrivningar låg 2009 på cirka 24 000 fall och var 2014 uppe i 42 000. För män har sjukskrivningarna under samma period ökat från 15 300 till 21 800.

En tredjedel av alla sjukskrivna kvinnor finns i åldern 46-55 år. I den yngsta gruppen 16-25 finns tre procent av sjukfallen.

– Yngre människor är generellt mer friska och gruppen 16-25 år har inte hunnit komma in på arbetsmarknaden i lika stor utsträckning, säger Farhijo Hashi, statistiker på AFA Försäkring, enligt ett pressmeddelande från AFA.

I gruppen 16-45 år är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivning. I den äldre gruppen är det oftare är sjukdomar i muskler och skelett som leder till sjukskrivning.