– Vi hoppas fortfarande på att det en blir en ändring, säger, Kjell Karlsson, regionalt skyddsombud för Kommunal Vänerväst.

I fredags (den 4 mars) strandade förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare. Men Kjell Karlsson tror inte det är lönt att driva frågan vidare till central förhandling. I stället försöker Kommunal gå arbetsmiljövägen och har begärt in risk- och konsekvensanalys från arbetsgivaren samt krav om en åtgärdsplan. Svar ska komma senast fredag från Frösunda.

Samtidigt har det också blivit en politisk fråga. I kväll (8 mars) ska socialnämnden i Borås ta ställning till om Frösunda uppfyller de villkor som kommunen satte upp vid övertagandet.

– Det finns skrivningar i upphandlingsunderlaget om att Frösunda förbinder sig att inte göra några personalförändringar, säger Kjell Karlsson.

Oron bland personalen är mycket stor, berättar han. Nio personer har sagt upp sig som en följd av förändringarna.

– Det blir en betydligt högre arbetsbelastning för personalen, det är samma arbetsuppgifter fast på kortare arbetstid. Flera får en betydligt lägre inkomst säger Kjell Karlsson.

Tidigare drevs gruppbostäderna av Nytida (före detta Carema) men i den senaste upphandlingen fick alltså Frösunda kontrakt på 10 gruppbostäder.

Sammanlagt berörs omkring 50 anställda, enligt Kjell Karlsson.

Vi har sökt företrädare för Frösunda som återkommit med ett mejlsvar. Så här skriver Kvalitetschef Christine Rosencrantz om varför nerdragningarna ska göras:

”När vi bemannar utgår vi från anbudet och LSS-lagstiftningen. Vi förflyttar arbetstid och förlänger jour, vilket påverkar medarbetarna, samtidigt som kundernas självbestämmande och delaktighet ökas. Vi har utrymme att göra tillfälliga utökningar av bemanningen, där vi bedömer att det behövs.”