Fem systrar växer upp hos släktingar i en by i Turkiet. De är vana vid ett fritt liv, men när de äldsta flickorna börjar bli vuxna faller gallret ner. Rykten börjar gå, flickornas heder är i fara. De blir instängda i huset och får inte gå i skolan – istället kommer bykvinnor hem till dem för att lära dem laga mat och bli goda hustrur.

Varje nytt utbrytningsförsök möts av motåtgärder i form av högre murar, grindar och fönstergaller. Snart står det klart att situationen är på liv och död.

Systrarna hanterar fångenskapen efter sina olika personligheter: Som att revoltera, acceptera, skada sig själva – eller att utarbeta en flyktplan och invänta det rätta tillfället…

Det här är en film som känns i kroppen. Tyngden över bröstet växer i takt med murarna runt huset. Men även stark glädje och äkta kärlek ryms.

Filmen är inspelad i den miljö den skildrar, landsbygden vid Svarta havet.