I höstas lovade kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att komma med ett förslag som ska stoppa lönekonkurrens och social dumping inom EU när företag utför tillfälligt arbete i ett annat land.

Förändringen av utstationeringsdirektivet skulle enligt Juncker bygga på principen om lika lön för lika arbete.

Kommunalarbetaren har tagit del av delar av det förslag som kommissionen planerar att presentera på tisdag.

Detta förslag är raka motsatsen till det som utlovades av Juncker, enligt LO-juristen Claes Mikael Jonsson.

– Det nationella handlingsutrymmet tas bort när det gäller att bestämma nivån på löner. Lönekonkurrensen förvärras. Det införs en tidsgräns om vad som är tillfälligt arbete i ett annat land som i praktiken slår ut den svenska modellen. Konflikten mellan EU-rätten och annan internationell rätt om mänskliga rättigheter förvärras.

Förslaget talar om lägsta möjliga lön för att skydda arbetstagare. Claes-Mikael Jonsson tolkar det som att det handlar om existensminimum och att detta ska ersätta nuvarande minimilöner.

Vad som är lägsta möjliga lön är oklart. I slutändan kan det vara EU som avgör detta om fack skulle gå ut i en konflikt för högre löner, som i Laval-domen från EU-domstolen.

– Det finns inget fack som vågar gå ut i konflikt om det inte från början är tydligt vad som är lägsta möjliga lön. Anser EU att facken kräver för höga löner i en konflikt kan de bli skadeståndsskyldiga på mångmiljonbelopp. Detta avskaffar i praktiken konflikträtten.

Enligt förslaget blir varje lands regering skyldig att på en hemsida publicera vad som är lägsta möjliga lön i olika branscher i landet.

Enligt LO kan det tolkas som att det är politikerna som ska sätta lönerna, som nu Centern, KD och Liberalerna vill göra för nyanlända.

Eller så måste varje enskilt avtal mellan fack och arbetsgivare upphöjas till lag, allmängiltigförklaring, vilket vore något helt nytt i Sverige.

Trots Junckers löfte så uttalar förslaget att lönekonkurrens ska vara möjlig att utnyttja inom den inre marknaden.

Konflikten om nuvarande utstationeringsdirektiv kan förenklat beskrivas som en konflikt mellan öst och väst, där länderna från öst vill att det ska vara möjligt med lönekonkurrens eftersom det gynnar deras företag och arbetstagare.

Sverige och andra länder vill skydda sig från den konkurrensen för att försvara sina företag och medborgares arbetstillfällen.

– Utifrån den beskrivningen har kommissionen lagt ett förslag som är så långt åt öst man kan komma, säger Claes-Mikael Jonsson.

I dag finns ingen tidsgräns för vad som kan betraktas som tillfälligt arbete i ett annat land och som då kan omfattas av utstationeringsdirektivet.

I Sverige pågår normalt utstationerat arbete i 5 månader och 30 dagar, för sedan måste den utländska arbetskraften betala inkomstskatt i Sverige.

– I kommissionen förslag skulle i värsta fall utstationerat arbete kunna pågå hur länge som helst, säger Claes-Mikael Jonsson.

LO, Saco, TCO och Svensk Näringsliv har i ett gemensamt brev till kommissionen uppmanat den att stoppa sitt förslag och istället inleda en diskussion med parterna om vilka förändringar som behövs i utstationeringsdirektivet.

– Det verkar inte som att kommissionen har förstått eller brytt sig om den svenska modellen. Detta är mycket allvarligt. Den svenska modellen har aldrig varit så hotad som den är nu med detta förslag, säger Torbjörn Johansson.

Han vill inte spekulera i om Sverige bör lämna EU, ”Swexit”, om förslaget ändå går igenom.

– Det får vi i så fall ta ställning till då. Jag hoppas att kommissionen lyssnar till vår kritik. Vi kan hoppas att detta bara är en testballong för att se hur reaktionerna skulle bli, och att kommissionen nu inser att detta förslag inte kan presenteras på tisdag, säger Torbjörn Johansson.