Över 100 hemtjänstföretag är aktiva i Stockholm inom ramen för LOV, lagen om valfrihetssystem. Som KA berättat tidigare saknar många kollektivavtal och har dåliga arbetsvillkor. På äldreförvaltningen pågår ständigt kontroller av hemtjänstföretag där det finns tecken på att de missköter sig. Förra året hävdes avtalet med sju företag.

Hittills i år har ett avtal hävts. Det skedde i slutet av januari, efter att äldreförvaltningen konstaterat flera allvarliga avtalsbrott hos ett företag. Av den personal som utfört insatser hos kunder saknade samtliga lämplig utbildning. Kravet från kommunen är att minst 50 procent ska ha det. När kommunen frågat företaget har de påstått att de uppfyllt målet. Det ska inte har gjorts några försök att erbjuda personalen utbildning.

I de flesta av de granskade fallen har företaget brutit mot arbetstidslagen, genom att personal arbetat sju dagar i veckan. Det är ett problem som visat sig vara vanligt förekommande vid anhöriganställningar. I det aktuella företaget var all personal som granskades anhöriganställd och/eller så kallad objektanställd, det vill säga att man arbetar hos enbart en person. Från 1 januari i år har Stockholm satt stopp för nyanställningar av anhöriganställda och objektanställda.

Insatserna har inte heller utförts i enlighet med beställningen. Brukarna har fått färre besök och besök som skulle ske vid olika tidpunkter har slagits ihop.

Det saknades social dokumentation och genomförandeplaner. Nyckelskåp fanns inte, i stället förvarades nycklar hemma hos verksamhetschefen.

Sedan över ett år tillbaka pågår en hemtjänstutredning i Stockholms stad som ska se över problemen inom hemtjänsten. Äldreborgarrådet Clara Lindblom (V) har sagt att hon vill ställa hårdare krav och få ner antalet hemtjänstföretag.  Resultatet av utredningen kommer att presenteras inom kort.