mötet med inrikesminister Anders Ygeman den 5:e februari deltog även polisen, räddningstjänsten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Under mötet fick MSB i uppgift att arbeta med en strategi för samverkan mellan olika myndigheter när det gäller hot och våld mot blåljuspersonal. Därför kallar nu MSB till ett möte med berörda myndigheter, räddningstjänst, polis och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Anledningen till att fackförbunden inte bjudits in till mötet är enligt Mats Berglund, enhetschef för MSB, att detta i första hand är en arbetsgivarfråga.

–Sedan kommer SKL att förhandla med facken, men det har inte vi på MSB någon del i.

Men har inte facken viktig kunskap att bidra med i den här frågan?

–Absolut, facken har mycket kunskap i ämnet. Men det är såhär rågången ser ut.

Yvonne Chevallerau på Kommunal är kritisk till att facken inte är inbjudna till mötet.

– Det är problematiskt att vi inte är inbjudna. Vi står redo för möten med arbetsgivarna och får hoppas att det här bara är en engångsföreteelse.