KA har tidigare skrivit om Vårdförbundets 6:6a-anmälan mot Falck Ambulans i Skåne. Sedan bemanningsansvaret för Falck Ambulans flyttats från Skåne till Stockholm har det lokala avtalet om arbetstider i praktiken upphört, och personalen kan vissa dagar behöva jobba över 26 timmar.

Nu har även Kommunal lagt in en 6:6a-anmälan om åtgärder enligt arbetsmiljölagen till arbetsgivaren.

 

LÄS MER: De kan få jobba i mer än 26 timmar

 

– Vi vill ha svar på hur man tänker lösa övertiderna och att personalen inte får sin dygnsvila som vi har rätt till, Göran Andersson, skyddsombud.

Vårdförbundets anmälan innehöll bland annat krav på att arbetsgivaren skulle se över hur de använder extra övertid samt att de skulle göra en kartläggning av tillbud som inneburit allvarlig fara för liv och hälsa.

I arbetsgivarens svar till Vårdförbundet uttrycks bland annat att ”arbetsgivaren använder och avser att använda den extra övertiden då särskilda skäl för sådant uttag föreligger” och att ”arbetsgivaren har inga tillbud som inneburit fara för liv och hälsa vid något tillfälle under perioden som Falck Ambulans rapporterar.”

Rickard Uppenberg, Vårdförbundets skyddsombud, är missnöjd med svaret.

– Många funderingar kvarstår om jag ska uttrycka mig diplomatiskt, säger han.