Kommunalarbetaren kunde i går berätta att Keolis sagt upp samverkansavtalet med Kommunal.

Eva Gyllfors säger till tidningen att företaget vill ge alla fack samma förutsättningar för samverkan.

– Likabehandlingsprincipen är viktig för oss.

Hon berättar att Keolis har försökt att få ett nytt samverkansavtal med alla berörda fack, Kommunal, Transport, Unionen och Sveriges Ingenjörer (Akademikerförbundet).

– Men Kommunal har bara velat förändra i nuvarande samverkansavtal, inte att skriva ett nytt tillsammans med de andra förbunden. Därför har vi valt att säga upp avtalet.

Att istället skriva ett likalydande samverkansavtal med de andra förbunden har inte varit intressant för Keolis.

– Vi väljer att luta oss mot lagstiftningen. Det kommer att bli tydligare vad som gäller.

Hon ser inga problem med att Keolis säger upp ett samverkansavtal som en gång kom till som ett förlikningserbjudande till Kommunal efter en rad tvister som hamnade i Arbetsdomstolen.

– Vi tänker inte upphöra med samverkan. Men det blir ett omtag. Vi planerar att bjuda in facken till en workshop för att diskutera hur vi kan ha en bra samverkan på lika villkor för alla parter, säger hon.