Center-Högerregeringen i Finland hotade i höstas med tvångslagstiftning om kortare semester, minskade semestertillägg och sänkt sjukersättning.

Tvångslagarna skulle införas om inte arbetsgivare och fack frivilligt gick på dessa nedskärningar i en uppgörelse med regeringen. Syftet är att minska de offentliga utgifterna och öka de finska företagens konkurrenskraft.

Tidningen Arbetsvärlden berättar att arbetsgivare och fack nu enats om ett avtal som innehåller många, men inte alla, nedskärningar som regeringen föreslog.

Genombrottet kom sedan arbetsgivarna gick med på att lön och arbetstid ska fortsätta att regleras i central avtal.

Arbetstiden förlängs med 24 timmar per år. Hur denna förlängning av arbetstiden ska tas ut får bestämmas av parterna inom respektive bransch. Nuvarande avtal förlängs i tolv månader utan löneökning.

Regeringens förslag om sjukkarensdagar och förkortad semester finns inte med i avtalet. Men offentliganställdas semesterlön sänks med 30 procent de närmaste åren.

De anställdas avgifter för arbetslöshetsförsäkring och pension höjs också något.