KOMMUNAL: Vi litade på Anders

Förlust med 321 miljoner kronor de senaste 14 åren. Så ser resultatet ut för Kommunals bolag Lyran konferens, som äger konferensanläggningen Marholmen utanför Norrtälje och restaurang Metropol Palais i Stockholm. Lyrans hantering av medlemmarnas pengar har stått i centrum för skandalerna inom Kommunal. Kommunal har nu slagit igen Metropol Palais och medgett att det var en dålig investering. Men större delen av de 321 miljonerna har satsats i Marholmen. För den som har varit medlem under de senaste 14 åren betyder det att man har bidragit med totalt 625 kronor.

Kommunal har försvarat minussiffrorna med att det är investeringar som kommer att betala sig i framtiden. Men nu kan KA avslöja att  chansen att de någonsin betalar sig är liten.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal: ”Vi litade på Anders”

 

2013 gjordes en värdering av anläggningen på Marholmen. Den ledde till att värdet skrevs ner med 69 miljoner kronor. Det betyder att investeringarna inte höjt värdet så mycket som man trott och att man skulle gå med förlust om man sålde.

– Man har lagt mer pengar i det än vad ett samlat värde på fastigheten bedömdes vara. Det är ungefär som om du äger en lägenhet och renoverar köket och säljer den dagen efter, då är det inte säkert att den har ökat med samma peng som du lagt på köket, säger Lena Svensson, revisor för Lyran och Kommunal sedan 2004. 

Det rör sig bland annat om upprustning av stugorna på Marholmen, installation av kommunalt vatten och avlopp, lekplats och ett spa. 2011 rustades de gamla kulturminnesmärkta skolbyggnaderna upp, något som enligt Kommunal blev väldigt dyrt eftersom det finns stränga regler för att renovera k-märkta hus. 

Kommunal motiverar ägandet av Marholmen med att de behöver en konferensanläggning för fackliga utbildningar och sammankomster. 

Stugorna ska ge Kommunals medlemmar möjlighet att semestra med rabatt. En kommunalare får 1 000 kronor i rabatt och betalar 4 995 för en vecka i juli. Det är ungefär hälften av hyran för en motsvarande stuga i Stockholms skärgård.

Enligt Lars Randerz, styrelseledamot i Lyran fram till 2008, sas det på hans tid att driften skulle gå ihop och att investeringarna var det pris Kommunal betalade för att ha subventionerad stuguthyrning till medlemmarna. Men driften på Marholmen har inte gått ihop. Trots alla pengar som Kommunal plöjt ner i verksamheten har det inte lyckats. För att locka fler externa gäster byggdes förra året en hotelldel på Marholmen, som stod klar i början av 2016. 

 

LÄS OCKSÅ: Lyran bröt mot lagen

 

Lyrans nya styrelseordförande Johan Hessius säger att det ingår i den nya styrelsens uppdrag att se över minussiffrorna på Marholmen. 

– Det är en av de saker vi måste titta på, det finns inget självändamål med att gå med minus. Nu när man byggt hotell och spa så gäller det att man kan attrahera den övriga marknaden så att man får täckning för den investeringen. Nu är det helt plötsligt serious money som man investerat, säger Johan Hessius.

Fastighetsvärderaren Christer Bohman, som bland annat värderat LO-kursgårdar, säger att en konferensanläggning med stugby är särskilt svår att värdera och att marknaden inte är ”direkt lysande”.

– Utbudet av konferensanläggningar har ökat, samtidigt som antalet konferenser har minskat. Konferensmarknaden är alltid mer problematisk än vanliga hotell, säger Christer Bohman.

Tomas Hjelström är ekonomie doktor i redovisning på Handelshögskolan i Stockholm och har tittat på Lyrans årsredovisningar från 2013 och 2014 för KA:s räkning. Han säger att nedskrivningen 2013 är stor, och reagerar på hur mycket tillskott av extra pengar från Kommunal som Lyran behövt för att klara sig.

– Bolaget är stabilt för att det sätts in en hel del pengar, inte för att verksamheten är stabil. Under de här två åren har det satts in lika mycket som man totalt har i tillgångar, det är en ansenlig mängd, säger Tomas Hjelström. 

 

LÄS OCKSÅ: Larm om arbetsmiljön tystades

 

Ett aktiebolag som drivits på strikt kommersiella grunder hade lagt ner eller gått i konkurs för länge sedan om det uppvisat likadana siffror som Lyran. När KA intervjuade Anders Bergström innan han avgick som ordförande i Lyran och förbundskassör och tredje vice ordförande i Kommmunal, sa han att Kommunal har en ”evig syn” på när långsiktiga investeringar måste börja ge pengar tillbaka. Tomas Hjelström tycker att man måste vara försiktig om man ska resonera så:

– Det är bara ett argument under förutsättningen att det kommer vända. Om det är väldigt olönsamt under en viss tid så måste det egentligen vara dubbelt så lönsamt sen. Har man bedrivit en verksamhet med förlust i 14 år ska det rätt mycket till för att det ska kompensera för den svaga delen om man ska utvärdera hela innehavet.  

Det är inte ett speciellt välmående bolag?

– Nej, det verkar ju inte som att den grundläggande verksamheten genererar speciellt mycket. De går back på verksamheten. Då blir det inte konstigt att man behövde göra nedskrivningar.

 

LÄS OCKSÅ: Så placeras Kommunals miljarder

 

Trots de olönsamma investeringarna på Marholmen fortsatte Lyran att investera. 2013, samma år som den stora nedskrivningen, investerade bolaget 42 miljoner kronor i inventarier. Det är hälften av Lyrans totala tillgångar. En stor del av de 42 miljonerna är ombyggnaden av restaurang Metropol Palais, enligt Lyrans revisor Lena Svensson. 

KA har pratat med flera personer som har jobbat på Lyran, som säger att det var uppenbart att restaurangen skulle gå med förlust redan innan den öppnade. 

– Det var otroligt. Vi räknade på det och såg att det inte skulle gå runt. Det var en ren minusaffär, säger en person som haft en chefsställning på Lyran.

 

LEDARE: Därför granskar vi Kommunal

 

Metropol Palais stängde igen den 20 februari. Efter att ha undersökt om restaurangen gick att sälja kom den nya styrelsen fram till att nedläggning var det enda alternativet.

– Vi bedömer att det inte finns något värde att sälja. Verksamheten har gått oerhört dåligt, det är en mångmiljonförlust för 2015. Men bokslutet är inte klart än, så jag kan inte säga exakt hur mycket, säger Lyrans tillförordnade vd Bo Carlsson.

Det betyder att investeringarna i Metropol Palais är en ren förlust. Men det pågår diskussioner med fastighetsbolaget Polstjärnan, som ägs av Kommunal och Byggnads tillsammans, om en del av ombyggnaderna på Metropol Palais kan anses ha höjt värdet på lokalen, och om kostnaderna för det i så fall ska tas av fastighetsbolaget.

Johan Hessius är kritisk mot att det inte avtalades innan man började bygga om.

– Det är inte föredömligt skött. 

Det har funnits revisionskritik mot Lyran, men det är inte känt vad den har handlat om.

– Som framgår av den åtgärdsplan som Annelie Nordström presenterat har vi haft vissa synpunkter. Men jag kan inte lämna detaljer om det jag har rapporterat, jag har tystnadsplikt, säger Lena Svensson, revisor för Lyran. 

Historien om Lyran

1913: Grosshandlare Nils Berg skänker större delen av Mar-holmen till LO. Tanken var att erbjuda semester för arbetar-familjer och arbetarkvinnor.
1924: Resten av Marholmen skänks till Birkagårdens folkhögskola.  
1983: Kommunal köper LO:s del av Marholmen för 1 krona per medlem, cirka 600 000 kronor. 
1987: Handelsbolaget Lyran konferens bildas och tar över anläggningen på Marholmen och konferenslokalen Polstjärnan i Stockholm.
2006: Kommunal köper Birkagårdens del av Marholmen. 
2011: En av folkhögskolebyggnaderna har gjorts om till restaurang Grosshandlargården och invigs. 
2013: Invigning av nybyggt spa på Marholmen. Ombyggnaden av konferenslokalen Polstjärnan på Sveavägen i Stockholm till restaurang Metropol Palais inleds.
2014: Metropol Palais öppnar i februari. 
2015: Ett hotell med 50 rum byggs på Marholmen, i anslutning till konferenslokalen. 
2016: Metropol Palais stänger i februari.