Vid årsskiftet 2015-2016 hade Kommunal ett kapital på knappt 4,8 miljarder kronor. Om allt såldes skulle det räcka till drygt två månaders strejkersättning för 150 000 undersköterskor.

Nu är det fördelat på 42 procent i aktier, 34 procent i räntebärande papper, till exempel obligationer, och 24 procent i fastigheter (se grafik nedan).

Kommunal uppger att avkastningen på aktier och räntebärarande papper i fjol var 6,2 procent. Målet i Kommunals nuvarande placeringsreglemente är 2 procent. 

 

KA GRANSKAR: Vart tog Lyrans pengar vägen?

 

Peter Malmqvist är finansanalytiker med lång erfarenhet av finanssektorn och i dag ordförande för Sveriges Finansanalytikers förening:

– 2 procent är ett lågt satt mål om den långsiktiga målsättningen är att ha ungefär 40 procent aktier. Eftersom aktierna de senaste 40-50 åren givit en avkastning på cirka 14 procent.

Enligt Kommunal är den genomsnittliga avkastningen under en tioårsperiod 7,44 procent. KA har tagit hjälp av Peter Malmqvist för att räkna på hur både kapitalförvaltningen och verksamheten gått under samma tid, då var målet 3 procents avkastning. Resultatet blir ett plus på 3,8 procent.

– Som medlem skulle jag vara intresserad av hela förbundets ekonomi. Då är det här ett mått. Och det är bättre än de 3 procenten, så det är inget att gnälla om, om man tycker att tre procent är bra, säger Peter Malmqvist.

Bokslutet för 2015 är ännu inte klart, därför är det oklart vad fjolårets resultat blir.

Hur Kommunal valt att placera tillgångarna har skiftat genom åren. För tio år sedan var 50,5 procent aktier, 48 procent räntebärande papper och 1,5 procent fastigheter. Andelen fastigheter ökade kraftigt 2014 då den uppgick till 19,2 procent. I fjol ökade andelen till 24 procent. Då köptes två bostadsfastigheter i Stockholms närförorter och hyresrätter började byggas i Jönköping.

Peter Malmqvist anser att Kommunal med den fördelningen tar stora risker.

– Då hade det varit mer lämpligt att ha 20 procent aktieandel och kanske 15 procent i fastigheter.

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal: ”Vi litade på Anders”

 

Enligt Kommunals tidigare placeringsreglemente som gällde fram till 2014, skulle modellportföljen innehålla max 15 procent fastigheter. Från i fjol gäller 25 procent.

Kommunals ekonomichef Niklas Rengen:

– Det är ett led i att vi bestämt att köpa fler fastigheter. Då måste vi öka de här siffrorna. Annars hade vi slagit i taket, säger han.

Niklas Rengen jämför med räntebärande värdepapper:

– Förr var det ganska många procent i avkastning, jag menar att det är i princip noll nu. Så att gå över till fastigheter är ett strategiskt val. På lång sikt tror jag att det är en bra investering, säger han.

Men många bedömare talar i dag om en fastighetsbubbla. En av dem som varnar för investeringar i fastigheter är Peter Malmqvist:

– Fastigheter, särskilt bostäder, har haft en extremt god utveckling i takt med att Riksbanken sänkt räntan de senaste åren. I dag säger många att du inte kan förlora på bostäder, men om 24-36 månader när Riksbanken fått fart på inflationen och räntorna, då är det en annan sak, säger Peter Malmqvist.

Men Mats Wilhelmsson, professor i bygg- och fastighetsekonomi, på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, anser att den andel i fastigheter som Kommunal har i dag inte är anmärkningsvärt hög. Och att valet av hyresfastigheter är klokt.

– Hyresfastigheter är en ganska säker investering, jämfört med kommersiella fastigheter, säger Mats Wilhelmsson.

 

LEDARE: Därför granskar vi Kommunal

 

Enligt placeringsreglementet ska Kommunals normalportfölj förutom fastigheter bestå av 25 procent räntebärande värdepapper och 50 procent aktier. Samma regler säger att Kommunal inte ska ha mer än 10 procent aktier i samma bolag. 

I dag är Swedbank den största aktieposten och det värdet utgör 14 procent av aktierna.

Finansanalytikern Peter Malmqvist jämför med livförsäkringsbolagen.

– 14 procent är högt. Om jag hittade att ett bolag skulle utgöra mer än fem procent av aktieportföljen så är det för stark koncentration i ett bolag, säger Peter Malmqvist.

Kommunal anser dock att hänsyn ska tas till alla placeringar där andra värdepapper och fastigheter ingår. Då utgör Swedbank aktierna 5,44 procent av Kommunals totala placeringsportfölj. 

Kommunal förvaltar själv ungefär 6 procent av aktierna. Övrig förvaltning sköts av Swedbank Robur. Reglementet tar upp att placeringar ska göras med hänsyn till miljö, socialt ansvar och god etik.

Fastigheterna förvaltas av Riksbyggen.

 

Så länge kan man strejka

Drygt två månaders strejk för 150 000 undersköterskor hade Kommunals totala kapital räckt till vid årsskiftet 2015/16. I praktiken är det dock inte troligt att ett fackförbund skulle använda hela sitt kapital vid en strejk. (Vi har utgått från en strejkersättning på 62 procent av bruttolönen skattefritt.)