Kommunal har sedan skandalerna briserat hävdat att årsredovisningarna inte måste skickas in till Bolagsverket eftersom det är ett handelsbolag. Det stämmer inte. De tio senaste åren har Lyran låtit bli att lämna in årsredovisningarna, trots att de varit skyldiga till det enligt lag. Undantagen som finns för handelsbolag gäller inte bolag med juridiska personer som bolagsmän, som Lyran är.

 

KA GRANSKAR: Vart tog pengarna vägen?

 

Det fick Lyrans nya styrelseordförande Johan Hessius att den 5 februari skicka in årsredovisningarna för 2013 och 2014 till Bolagsverket. Troligen kommer han att göra samma sak med resten av års­redovisningarna mellan 2004 och 2012. 

– Jag utgår från att det beror på att man förbisett eller varit okunnig och inte trott att man varit skyldig att göra det. Det kan man naturligtvis bara beklaga. 

Ansvaret för att skicka in årsredovisningarna till Bolagsverket ligger på styrelsen. Lyrans revisor Lena Svensson säger att hon inte känt till att det inte har gjorts.