Kommunals insyn i bolaget Lyran har varit för dålig har förbundet konstaterat.

14 år i rad har Lyran visat minussiffror. Trots att det varit förbundsstyrelsen som fattat beslut om att skjuta till pengar minns ingen som KA pratat med att det varit några större diskussioner. 

– Jag har inget exakt minne av de diskussionerna. Spontant känner jag att de redovisningar vi har fått inte har stuckit ut så att jag har reagerat, säger Håkan Nilsson, förbundsstyrelseledamot sedan 2013.

 

KA GRANSKAR: Vart tog pengarna vägen?

 

Gerda Svendsen, som satt i förbundsstyrelsen 2001–2007, säger att få av ledamöterna har tillräckliga kunskaper i ekonomi för att göra ordentliga bedömningar. 

– Det handlar om stora investeringar och mycket pengar. Jag är kokerska, det är brandmän, undersköterskor i styrelsen. Vi är inte ekonomiutbildade, det är därför vi har auktoriserade revisorer, säger hon. 

Och Annelie Nordström bekräftar för KA att det inte blev några större diskussioner när förbundsstyrelsen beslutade om att öppna Metropol Palais 2014. 

– De har tillit till att jag har berett det ordentligt, säger Annelie Nordström.

Diskussionerna fördes i stället i förbundsledningen. Annelie Nordström säger att det var ”våldsamma diskussioner”, men att före detta kassör Anders Bergström övertalade henne, Per Holmström och Lenita Granlund att det var en bra idé. 

Per Holmström, Kommunals förste vice ordförande, minns också:

– Det kom ett förslag från Lyran att öppna restaurangen. Diskussionerna handlade om vi skulle ha en restaurang och vilken inriktning den i så fall skulle ha. Anders var den som presenterade konceptet, säger Per Holmström.  

Fick ni se några ekonomiska kalkyler?

– Det är klart att det inte var en presentation på ett blankt papper, men jag minns inte hur detaljerat det var. Vi lit­ade på Anders. Det han sa var att när man startar upp en sådan här restaurang kostar det givetvis pengar, men att det skulle bära sig inom några år. 

 

LÄS OCKSÅ: Larm om arbetsmiljön tystades

 

Har det varit diskussioner om hotellbygget på Marholmen i förbundsledningen?

– Ja, tanken är att hotell kan passa bättre för konferensgäster. Det är ett sätt att försöka få upp omsättningen på hela Marholmen. 

Man räknar väl på om man kommer kunna tjäna in pengarna som det kostar att bygga hotell. Har ni diskuterat det?

– Vi har diskuterat att vi tror att beläggningen ska bli högre med ett hotell. Vi plan­erar inte att driva verksamhet med röda siffror i evig tid.

Men har ni sett några ekonomiska kalkyler på hur det ska bära sig?

– Nej, jag måste tänka efter. Det är klart att vi fått siffror presenterat hur mycket det kostar att bygga, men inte på detalj­nivå.

Nu har hotellet precis öppnat, tycker du i dag att det var en bra satsning?

– Ja, jag tror att det var en bra satsning. Jag tror att det behövs om man ska kunna driva och få riktig snurr på Marholmen.

Anders Bergström har avböjt att kommentera.