Kommunal bytte avtalskrav med arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, före jul. Hittills har främst kravet på heltid diskuterats. KA träffar Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund när de avtalsdelegerade samlats i Stockholm. Den här dagen i början av mars lyfter hon fram att heltid ska vara norm.

– Det är en process som kommer att ta tid, det är viktigt att det inte blir ett hastverk som gör att våra medlemmar får det dåligt. Det är därför det är särskilt viktigt för oss att resonera utifrån organisation, bemanning och arbetstidsförläggning. Det är ungefär som att bygga ett hus. Du måste bygga en ordentlig grund för att resten ska stå ordentligt.

Kravet att begränsa visstidsanställningar till två år hör ihop med heltidsfrågan enligt Lenita Granlund eftersom det handlar om bemanning.

Heltidsfrågan och kravet på att undersköterskor ska få 400 kronor mer än andra är viktigast för Kommunal. Hur extrapengarna ska fördelas är en öppen fråga.

 

LÄS OCKSÅ: Sju röster från avtalsdelegationen

 

Lenita Granlunds bild är att arbetsgivarna har backat sedan de första träffarna i januari. Det gäller främst kraven på att löneavtalet skulle skrotas, försämringar i allmänna villkor och ersättningar. Tidigare har SKL krävt att lägstalönerna ska skrotas.

– Det är ett angrepp på vårt avtal. Det kommer vi aldrig ställa upp på. I förhandlingsrummet har vi inte pratat lönefrågor än.

Varför är det viktigt att lägstalönen ska höjas?

– Det är viktigt att lägstalönerna höjs dels för att man håller en botten i avtalet, dels för att man inte ska kunna lönesätta hur som helst. Men det är också viktigt att våra medlemmar som lönesätts på lägstalön har en lön att leva på.

SKL har öppnat för fler enkla jobb. Enligt Lenita Granlund har inte låglönejobb för nyanlända kommit upp i förhandlingarna. Hon förordar de möjligheter som redan finns i avtalet.

– Det skulle vara mycket möjligt för oss att utveckla de avtalen. Vi har BAL som är ett yrkesintroduktionsavtal, vi har trainee, vi har ett arbetsmarknadsavtal BEA. Så vi har alla verktyg. Det kan vi fortsätta att diskutera med SKL, men de har inte preciserat vad de vill.

 

LÄS OCKSÅ: Här är parternas avtalskrav

 

Enligt BAL arbetar man 75 procent och studerar 25 procent. Lönen är cirka 13 500 kronor i månaden. Lenita Granlund är öppen för att yrkesintroduktionsavtalet BAL skulle gälla nyanlända.

– Det är viktigt att man kommer in i arbete parallellt med att man utbildar sig i yrket.

Lenita Granlund förordar att arbete ska kombineras med utbildning.

– Det handlar inte om att sänka priset på arbete per timme, utan det handlar om att man får in människor i ordinarie arbete för att de ska gå vidare i regelrätta jobb.

Hon tycker att SKL ska precisera vad som är enkla jobb.

– Jag tror att det är bättre att prata om de jobb som faktiskt behöver göras. Och som SKL beskriver det själva så kommer det att saknas mycket människor, särskilt inom vård och omsorg, men också inom barnomsorgen. Då gäller det att bemöta det med att utbilda mer människor till riktiga jobb som behövs i framtiden för att klara välfärden.