Sedan i höstas har Kommunal och Keolis diskuterat eventuella förändringar i samverkansavtalet, bland annat genom ett nytt arbetsmiljöavtal.

I fredags tog det tvärstopp. Då meddelade Keolis att avtalet sägs upp.

På företagets intranät skriver förhandlingschef Eva Gyllfors att samverkan istället ska ske genom den befintliga lagstiftningen som finns inom arbetsmiljö och medbestämmande. Orsaken är bland annat att alla fackliga organisationer ska behandlas lika och ha samma möjlighet att påverka.

De övriga facken som Keolis har avtal med, Transport, Unionen och Sveriges Ingenjörer (Akademikerförbundet) saknar samverkansavtal med företaget.

Eva Gyllfors skriver att lagstiftningen är tydlig och att den är den bästa vägen att gå för att utveckla samverkan och relationen till de fackliga organisationerna.

Samverkansavtalet med Kommunal upphör den 27 maj. Under våren ska representanter för företagsledningen ut på en informationsturné till depåerna runt om i landet för att förklara hur kontakterna mellan arbetsgivare och fack ska skötas i framtiden.

Yvonne Chevallerau säger att det kommer att bli färre möjligheter till dialog och arbetsgrupper för att förbereda frågor innan företaget ska informera enligt medbestämmandelagen och det eventuellt blir förhandlingar. Arbetsmiljöfrågor kommer att behandlas i skyddskommittéer.

– Det kommer att bli mer strikt med protokoll på allt, säger Yvonne Chevallerau som tillägger att i dag finns mycket av samarbete som inte är lika formellt, till exempel att göra listgranskning och tjänsteplacering.

Hon befarar att Kommunal kommer att förlora en del av inflytandet både lokalt och centralt när samverkansavtalet upphör.

Samverkansavtalet kom till som ett förlikningserbjudande från Keolis (som då hette Busslink) år 2009 efter att Kommunal stämt företaget till arbetsdomstolen för flera brott mot medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.

Kommunalarbetaren har sökt Eva Gyllfors för att få en kommentar till varför Keolis nu valt att avbryta samtalen med Kommunal och istället har sagt upp samverkansavtalet.