Ni har undrat varför förbundet har valt att satsa så mycket pengar på restaurangen på Sveavägen och konferensverksamheten Marholmen. Ni har också haft funderingar kring hur detta kunnat ske, varför ingen i ledningen satt stopp för detta och hur förbundets ekonomi ser ut. Ni har också önskat att Kommunalarbetaren ska skriva om vad som görs från förbundets sida när det gäller den framtagna handlingsplanen.

I nya numret av tidningen har vi därför tittat närmare på Lyran och verksamheten där. När det gäller restaurangen på Sveavägen har förbundet beslutat att lägga ner den. Verksamheten har gått med så mycket förlust sedan start att Lyrans tillförordnade vd Bo Carlsson och den nya styrelsen inte fann att den skulle gå att sälja.

Den ursprungliga tanken med kursgården Marholmen var att Kommunal skulle ha en plats att ha fackliga utbildningar på. Det skulle också finnas stugor att hyra ut till medlemmar som på så sätt skulle få en möjlighet till semester och rekreation till ett betydligt billigare pris än om man hyrt på vanligt sätt. Hotellbygget på Marholmen har, menar förbundet, varit ett sätt att försöka få fler gäster och på så sätt få ekonomi i verksamheten. Lyrans nya styrelseordförande Johan Hessius säger till KA att det nu ingår i den nya styrelsens uppdrag att se över minussiffrorna på Marholmen.

I handlingsplanen som Kommunal har tagit fram uppmanar förbundet förtroendevalda och anställda att berätta om de ser missförhållanden. Det är dock oklart hur denna visselblåsarfunktion ska se ut och fungera i praktiken. Förste vice ordförande Per Holmström säger till KA att de inte känt till att det tidigare gjorts skrivelser till den nu avgångne förbundskassören om den dåliga arbetsmiljön på Marholmen, men att de nu ska titta på detta. Han säger också att det är viktigt för fackförbundet Kommunal att ”de bolag vi är inblandade i ska ha en god och bra arbetsmiljö”. Kanske kan visselblåsarfunktionen bli en viktig del i detta framåtsyftande arbete.

Illustration: Magnus Bard