I dag finns utbildningen bara på två ställen i landet, och framförallt glesbygdskommuner har svårigheter att hitta utbildad personal.

Försvarsutskottet uppmanar även regeringen att se över hur informationen till allmänheten om individens ansvar vid kris eller krig ska kunna bli bättre.