I fyra månader väntade hemtjänstpersonal i Sölvesborg på en lösning på arbetsmiljöproblem hos en brukare. Enligt skyddsombudet Sigbritt Hallberg röker brukaren två paket cigaretter inomhus varje dag, och ventilationen i lägenheten är dålig. Nu har arbetsgivaren och företagshälsovården tillsammans tagit fram en lösning: en skyddsmask. Men över 25 anställda förväntas dela på en och samma mask.

– Det är fruktansvärt illa. Smittorisken är hög och dessutom har vi ju olika ansiktsformer. Masken passar inte för alla. Och den går inte att använda om man har glasögon, säger Sigbritt Hallberg.

André Jönsson, verksamhetschefen för hemtjänsten i Sölvesborg, håller med om att det är olyckligt men att det var bäst att köpa in en på prov först.

– Om vi hade köpt in flera masker och det inte hade fungerat så hade det varit lite slöseri, säger han.

Efter att ärendet tagits upp med Arbetsmiljöverket har nu arbetsgivaren till den 8 mars på sig att komma fram till hur arbetsmiljön ska förbättras för hemtjänstpersonalen.