Barn är som mest fysiskt aggressiva mellan två och fyra års ålder.

– Vi har ofta en föreställning om att det är som mest slagsmål i tonåren, men så är det faktiskt inte. 

 

LÄS OCKSÅ: Så kan du bemöta barn som bråkar

 

Det säger Björn Hofvander, psykolog och forsk­are i rättspsykiatri i Region Skåne.

Han tycker att vi ofta accepterar för mycket våld från små barn. 

– Det finns en viss tendens till att om barn slåss så är det något man ska förvänta sig och acceptera.

Men det finns starka skäl att ingripa om barn är väldigt fysiskt utåtagerande. För att rädda de barn som utsätts för våld från jämnåriga, men också för rädda de barn som slåss.

– Det är en jättetydlig signal om att det här barnet har särskilda behov, både socialt och psykologiskt och ofta medicinskt också.

De barn som slåss mycket som små får ofta stora problem längre fram i livet om inget görs: Psykisk ohälsa, svårt att klara skolan, risk för att hamna i kriminalitet.

 

LÄS OCKSÅ: ”De tycker att jag daltar”

 

Björn Hofvander vill starta ett projekt där flera yrkesgrupper samverkar kring fysiskt utåt­agerande barn mellan fyra och tio år. Han vill också se ett mobilt team, som besöker barnen i deras närmiljö, som hemma eller i förskolan.

Men redan i dag går det att göra mer för de här barnen. Och det är viktigt att handla snabbt. 

–Man har en tendens att köra slut på sig själv inom respektive myndighet, om det är förskolan eller socialtjänsten. Först när man har uttömt möjligheterna kallar man till samverkan.

Särskilt sjukvården borde komma in tidigare, eftersom en utredning från barn- och ungdomspsykiatrin är så avgörande för vilket stöd ett barn får.

Han påpekar att det är normalt att barn bråkar, och att förskolepersonal är bra på att hitta lösningar som fungerar för de flesta barn.

– Men det här handlar om barnen som har de svåraste problemen. Jobbar man i förskolan så vet man vilka barn det är, det är barn som man lägger ner otroligt mycket resurser på redan i dag.