Vid Kommunalarbetarens undersökning om förbundens representation visade det sig att Kommunal var mer generöst med alkohol än många andra förbund. Bland annat tilläts starksprit vid vissa tillfällen, exempelvis vid julbordet. Sedan förra veckan tillåts ingen starksprit alls. Reglerna omfattar alla som företräder Kommunal.

Olle Ingemarsson, HR-chef på Kommunals förbundskontor, säger att arbetet med en ny policy började förra året då förbundets chefer utbildades om alkohol och missbruk.

– Vi har sett att det finns i dag alkoholproblem hos oss, som på många andra arbetsplatser, och att det därför fanns anledning att jobba förebyggande. Sedan har granskningen skyndat på processen.

– Vår nya policy är en skärpning där grundregeln är att Kommunal inte bjuder på alkohol. Innan fanns en möjlighet att bjuda på alkohol under måttliga former. Den policy vi hade innan var inte jätteslapp utan det fanns ett regelverk även före granskningen. Sedan antydde granskningen att delar av den inte har följts och det är en annan sak.

Tycker du att er förra policy möjliggjorde att man bjöd på för mycket alkohol?

– Jag som är arbetsmiljömänniska vill ha en ganska restriktiv hållning av arbetsmiljöskäl och då tycker jag att den nya policyn är bättre än den gamla. Men om den förra policyn efterlevdes i alla delar så har vi inte haft en slapp policy.

Enligt den nya policyn kan Kommunal bjuda på två glas vin eller öl undantagsvis. Då krävs beslut av förbundsledningen eller ledningsgrupper på avdelningar. Olle Ingemarsson vill inte förekomma vid vilka tillfällen som avsteg kan göras från grundregeln men att det ska göras sällan.

Blir det någon alkohol vid julbordet?

– Det är en fråga för framtida förbundsledning att fatta beslut om. Men börjar det bli för många avsteg så har vi inte längre någon grundregel.