– Många medlemmar hör av sig och är kritiska, säger Irma Numelin, ordförande för Kommunal i Gävleborg.

Regionen vill genomföra besparingen inom ambulansvården genom att dra ner på personalkostnaderna. Vid nattjouren ska personalen få en lägre ersättning än vid den nuvarande nattjänstgöringen. När larmet går och personalen sätts i arbete blir de vakna arbetade timmarna till övertid, berättar Irma Numelin.

– Det kommer bli en himla massa övertid för det händer mycket på nätterna, säger hon.

Kritiken från ambulanspersonalen handlar främst om att de får mindre tid till återhämtning, och att de måste arbeta mer för att få ihop sin ordinarie arbetstid.

–Medlemmarna säger att det kommer att påverka deras arbetsmiljö negativt, och det har de rätt i.

Sedan besparingsförslaget infördes har flera i ambulanspersonalen inom region Gävleborg sagt upp sig. Och om förslagen genomförs kan det komma att bli ännu fler.

Kommunal i Gävleborg förbereder sig nu inför de kommande förhandlingarna. Förbundet är kritiskt till sparförslaget, men mer än så vill Irma Numelin inte säga idag. Den 3:e mars ska Kommunal förhandla med regionen om besparingsförslaget.