– Det tar i dag alldeles för lång tid att etablera sig på svensk arbetsmarknad. Vi måste förenkla och snabba på processen, säger KD:s arbetsmarknadspolitiska talesperson Désirée Pethrus, i ett uttalande.

Därför vill partiet nu alltså införa en ny anställningsform. Introduktionsanställningarna går ut på att ”alla kan anställas, alla kan anställa”. Det ska inte behövas någon kontakt med Arbetsförmedlingen och alltså inte krävas några kollektivavtal. Anställningen ska kunna pågå i max fem år och bestå av 75 procent arbete och 25 procent utbildning. Introduktionsanställningarna ska inte gälla jobb som kräver eftergymnasiala anställningar och inte heller om lägstalönen är mer än 22 000 kronor i månaden.

I förra veckan kom också Centerpartiet med sin politik för att få fler nyanlända i jobb. De kallar sitt förslag för ”ingångsjobb” och det går ut på att nyanlända utan gymnasieutbildning ska ha en lägre lön än lägstalönen. Om parterna inte kommer överens om det kan Centern tänka sig att lagstifta om den här typen av anställningar.

Inte oväntat är LO starkt kritiskt mot både KD:s och Centerns förslag.

– Det finns ingen forskning som visar att det blir fler jobb med lägre löner, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. Det enda riktiga försöket som gjorts med det i Sverige är de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. De gav i princip inga nya jobb.

Han befarar att sänkta löner för nyanlända kommer att skapa ett ökat lönetryck neråt också för övriga löntagare.

– Folk kommer bli fattigare, det kommer leda till minskad köpkraft och negativ konjunkturutveckling.

Men många nyanlända är ju utan jobb, måste det inte till kraftfulla åtgärder?

–  Jo, det måste till utbildning, matchning, lönesubventioner. Vi är beredda att vända på varje sten. Och det är absolut inte nyttigt att sitta på boende utan någonting att göra. Men att bidra till att de här grupperna ska få lägre lön, det kommer vi aldrig att gå med på.